פרשת השבוע לילדים

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

כדי לאפשר גם לילדים לחיות עם הזמן, לחיות עם פרשת השבוע הבאנו רעיונות חסידיים לפרשת השבוע על פי הרבי בניקוד מלא – מתאים גם לילדים. גם לילדים יש הזכות והחובה לטעום מפנימיות התורה, ובמיוחד מאוצרו של הרבי מלך המשיח – דברים העומדים ברומו של עולם – בדרך ישרה וקלה יחסית. דבר המתאים לדורנו דור עקבתא דמשיחא שבו הילדים חריפים ופקחים ומתעניינים ומבינים אף בצפונות התורה. 

 • פרשת בא – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת משפטים - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת יתרו – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת תרומה – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת אחרי לילדים – חידון
 • פרשת שמות - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת וארא - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת תצווה – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת קדושים - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת בחוקותי לילדים – ספירת העומר מקרבת את הגאולה
 • פרשת אמור לילדים – ספירת העומר כהכנה למתן תורה
 • פרשת נח - תוכן הפרשה
 • פרשת וילך - שבת שובה - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת כי תשא - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת ויקהל – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת פקודי לילדים – חידון בקיאות
 • פרשת בראשית - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת בהעלותך לילדים – תפקידו של כל יהודי להדליק את הנרות
 • פרשת וזאת הברכה - תוכן הפרשה
 • פרשת צו - נושאי הפרשה
 • פרשת שמיני - נושאי הפרשה
 • פרשת תזריע - נושאי הפרשה
 • פרשת כי תבוא - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת בשלח - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת שמיני - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת תזריע - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת חיי שרה – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת נח - חידון בקיאות לילדים
 • פרשת ויגש – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת וישב – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת מקץ – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת תולדות – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת במדבר – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת כי תצא – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת ויצא – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת מטות – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת נשא – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת חוקת – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת ויקרא – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת בחוקותי – חידון בקיאות לילדים
 • פרשת כי תשא - נושאי הפרשה
 • פרשת כי תשא - תוכן הפרשה
 • פרשת אחרי לילדים – מעלתו המיוחדת של יום כיפור
 • פרשת אמור לילדים – דיבור משנה מציאות
 • פרשת אמור לילדים - כוח הדיבור והשפעתו
 • פרשת בא לילדים - בני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שתי מצוות
 • פרשת בא לילדים – קשה להכניע את פרעה אבל אפשר
 • פרשת בהעלותך לילדים – על כל יהודי להדליק הנרות
 • פרשת בהעלותך לילדים – תלונות בני ישראל
 • פרשת בהר לילדים - הלקח משם הפרשה
 • פרשת בהר לילדים - להכניס את השבת לימי המעשה
 • פרשת בחוקותי לילדים – התורה היא סיפור הבטחה וציווי
 • פרשת בלק לילדים – איך להתייחס לחומריות?
 • פרשת בלק לילדים – בלק ובלעם
 • פרשת בלק לילדים - עם ישראל ברוך ומבורך לנצח
 • פרשת במדבר לילדים – למה ה' מונה את עם ישראל?
 • פרשת בראשית לילדים – התורה פותחת באות בי"ת
 • פרשת בראשית לילדים - יוצאים לדרך
 • פרשת בראשית לילדים - מעלת האדם על כל הנבראים אף המלאכים
 • פרשת בשלח לילדים – ויסע משה את ישראל מים סוף
 • פרשת בשלח לילדים – משה מסיע את ישראל מים סוף בעל כרחם
 • פרשת בשלח לילדים - נס קריעת ים סוף
 • פרשת בשלח לילדים – תוכן הפרשה
 • פרשת דברים לילדים – משה רבינו מוכיח את עם ישראל
 • פרשת דברים לילדים - ספר דברים הוא משנה תורה
 • פרשת דברים לילדים – שבת חזון שבת של שמחה
 • פרשת האזינו לילדים – בעצם היום הזה
 • פרשת האזינו לילדים – הכל רמוז בפרשת האזינו
 • פרשת האזינו לילדים - מתכוננים לראש השנה
 • פרשת החודש לילדים – הנס שמעל הטבע
 • פרשת וארא לילדים – השאלה: למה הריעות? עדין מהדהדת
 • פרשת וארא לילדים – התגלות השם לאבות ולבניהם
 • פרשת וארא לילדים – עבודת השם באופן של ראיה
 • פרשת ואתחנן לילדים - לראות את השם
 • פרשת ואתחנן לילדים – משמעות שם הפרשה
 • פרשת ואתחנן לילדים - קול השם במתן תורה לא פסק
 • פרשת וזאת הברכה לילדים – ויבכו בני ישראל את משה
 • פרשת וזאת הברכה לילדים - להיזכר במעמד הר סיני
 • פרשת וזאת הברכה לילדים - לקראת שמחת תורה
 • פרשת ויגש לילדים – יהודה ויוסף מתאחדים
 • פרשת ויגש לילדים - פרשת יוסף ואחיו מגיעה לשיאה
 • פרשת ויחי לילדים – בזכות יעקב ורחל אנו נגאלים
 • פרשת ויחי לילדים - ויחי יעקב בארץ מצרים
 • פרשת וילך לילדים – משה נפרד מעם ישראל
 • פרשת ויצא לילדים - מדוע יצא יעקב מבאר שבע לחרן?
 • פרשת ויצא לילדים – מלאכים עולים ויורדים בסולם
 • פרשת ויקהל לילדים – ברכת ה' היא תעשיר
 • פרשת ויקהל לילדים – להיות קהל אחד
 • פרשת ויקהל לילדים – קטן וגדול שוים
 • פרשת ויקרא לילדים – השם קורא לך
 • פרשת ויקרא לילדים - מעלת הקרבנות
 • פרשת ויקרא לילדים – מצות הקרבנות ברוחניות
 • פרשת וירא לילדים – גם ילדים רוצים בהתגלות השם
 • פרשת וירא לילדים - התגלות השם בעולם
 • פרשת וירא לילדים – מה מיוחד בנסיון העקדה?
 • פרשת וישב לילדים – הגלות כהכנה לגאולה
 • פרשת וישב לילדים – והבור ריק אין בו מים
 • פרשת וישב לילדים – ללמוד מסיפור יוסף עם אחיו
 • פרשת וישלח לילדים - איך מפייסים אדם שכועס?
 • פרשת וישלח לילדים – עם לבן גרתי
 • פרשת ויצא לילדים – כל יהודי הוא בדוגמת יעקב אבינו
 • פרשת וישלח לילדים – יעקב שב אל בית אביו בשלום
 • פרשת חוקת לילדים – ענני הכבוד המן והבאר
 • פרשת חוקת לילדים - פרה אדומה
 • פרשת חוקת לילדים - שירת הבאר
 • פרשת חיי שרה לילדים - למה חשוב יופי חיצוני?
 • פרשת חיי שרה לילדים – רבקה הדליקה נרות שבת בהיותה בת 3 שנים
 • פרשת חיי שרה לילדים – שם הפרשה מעיד על תוכנה
 • פרשת יתרו לילדים – כבד את אביך ואת אמך
 • פרשת יתרו לילדים - כה תאמר לבית יעקב - מעלת הנשים
 • פרשת יתרו לילדים – מעמד הר סיני
 • פרשת יתרו לילדים – תוכן הפרשה
 • פרשת כי תבוא לילדים – והלכת בדרכיו
 • פרשת כי תבוא לילדים - מצות ביכורים
 • פרשת כי תבוא לילדים – עם ישראל ביכורים להשם
 • פרשת כי תצא לילדים – המעבר מ"כי תצא" ל"כי תבוא"
 • פרשת כי תצא לילדים – השבת אבדה בגשמיות וברוחניות
 • פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא לִילָדִים – מִיהוּ הָאוֹיֵב שֶׁלָּנוּ?
 • פרשת כי תשא לילדים – הלקח ממעשה העגל
 • פרשת כי תשא לילדים – ללמוד ממשה אהבת ישראל
 • פרשת כי תשא לילדים – שפלות היא תנאי הכרחי לקבלת התורה
 • פרשת לך לך לילדים – בהליכה גם הירידה היא עליה
 • פרשת לך לך לילדים - הליכה לקראת הגאולה
 • פרשת לך לך לילדים - משמעות הציווי: לך לך
 • פרשת מטות לילדים – מה יחס התורה לנדרים?
 • פרשת מטות מסעי לילדים - המלחמה בקליפת מדין
 • פרשת מטות מסעי לילדים – חידון
 • פרשת מסעי לילדים – בכל יום אנו יוצאים ממצרים
 • פרשת מסעי לילדים – למה כל כך הרבה מסעות?
 • פרשת מצורע לילדים – הנגעים איתות משמים
 • פרשת מצורע לילדים – כל מה שעושה השם הכל לטובה
 • פרשת מקץ לילדים – הפגישה בין יוסף לבניימין
 • פרשת מקץ לילדים – ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו
 • פרשת מקץ לילדים – יהודי הוא מעל הטבע
 • פרשת משפטים לילדים – אם כסף תלוה את עמי
 • פרשת משפטים לילדים – כל יהודי הוא עבד עברי
 • פרשת נח לילדים - המשמעות הרוחנית של הקשת בענן
 • פרשת נח לילדים – נח איש צדיק בדורותיו
 • פרשת נח לילדים – צהר תעשה לתבה
 • פרשת ניצבים וילך לילדים - שנה טובה וחג שמח!
 • פרשת ניצבים לילדים – אחדות ישראל כלי לברכה
 • פרשת נשא לילדים – כולנו מברכים ברכת כהנים
 • פרשת נשא לילדים – כיצד הוקם המשכן?
 • פרשת עקב לילדים - לפחד רק מהשם
 • פרשת עקב לילדים - פרשת המן
 • פרשת עקב לילדים - שבחה של ארץ ישראל
 • פרשת פינחס לילדים - הנחלה שעלתה בגורלנו
 • פרשת פינחס לילדים - מסירות הנפש של פינחס
 • פרשת פינחס לילדים – משמעות כיבוש ארץ ישראל
 • פרשת פקודי לילדים – הקשר בין פרשת פקודי לפרשת ויקרא
 • פרשת פקודי שקלים לילדים – תכלית המצוות זיכוך העולם
 • פרשת צו לילדים – אש תמיד תוקד על המזבח
 • פרשת זכור לילדים – למחות את זכר עמלק
 • פרשת קדושים לילדים – תכלית הבריאה לעשות לה' דירה בתחתונים
 • פרשת קורח לילדים – השגחה פרטית נפלאה
 • פרשת קורח לילדים – חכמות נשים בנתה ביתה
 • פרשת קורח לילדים - נס מטה אהרון חדור בגדרי הטבע
 • פרשת ראה לילדים – המלך בשדה
 • פרשת ראה לילדים – הקשר בין פרשת ראה לחודש אלול
 • פרשת ראה לילדים – לקראת המלך בשדה
 • פרשת קדושים לילדים – אהבת ישראל יסוד התורה כולה
 • פרשת שופטים לילדים - גם ילדים ממנים שופטים ושוטרים
 • פרשת שופטים לילדים – נבחרנו להיות עדים
 • פרשת שופטים לילדים – תמים תהיה עם ה' אלוקיך
 • פרשת שמות לילדים – ואלה שמות בני ישראל
 • פרשת שלח לילדים - מה היה חטא המרגלים?
 • פרשת שלח לילדים - משה שולח מרגלים
 • פרשת שמות לילדים – משמעות שם הפרשה "שמות"
 • פרשת שמות לילדים – עם ישראל בנים למקום
 • פרשת שמיני לילדים – הלויתן ושור הבר
 • פרשת שמיני לילדים - חטאם של נדב ואביהוא
 • פרשת שמיני לילדים – מה לומדים מסימני הטהרה של הבהמות?
 • פרשת תולדות לילדים – אברהם ויצחק דומים זה לזה
 • פרשת תולדות לילדים - ואלה תולדות יצחק בן אברהם
 • פרשת תולדות לילדים – להגביר הנפש האלוקית על הנפש הבהמית
 • פרשת תזריע לילדים – מדוע ברא השם את היהודי בלתי מהול?
 • פרשת תזריע לילדים – רק כוהן איש חסד יכול לקבוע מי טמא
 • פרשת תצוה לילדים - לגלות את ה"מאור" שבנפש
 • פרשת תצוה לילדים - ללמוד ממסירות הנפש של משה רבינו
 • פרשת תצוה לילדים – מעשה המנורה
 • פרשת תצווה לילדים – תוכן הפרשה
 • פרשת תרומה לילדים – זה א-לי ואנווהו
 • פרשת תרומה לילדים – כל אחד יכול לזכות להשראת השכינה בתוכו
 • פרשת תרומה - תוכן הפרשה