וידאו

מרבים בשמחה תמיד


שמחת הילדים בחג הפורים


שירי חנוכה לילדים


לראות את המלך בשדה בחודש אלול


חודש אלול – המלך בשדה


רש"י – תולדות חייו


חייל בצבאות ה' בדבר תורה לכבוד פורים


להמשיך את אוירת חג הפורים


געגועים לחנוכה בבית אמא


אדיר אדירנו מה אדיר שמך בכל הארץ


הקהל את העם בחודש אדר


פורים שמח


אברהם פריד שר "הקהל את העם"


קליפ מעמד "הקהל" תשע"ו תלמוד תורה חברון מקהלת "פרחי ברקאי"


הכנת מצות לפסח מזמן הקצירה


ילדי דור הגאולה


מרדכי בן דוד ועוזיהו צדוק שרים: שמע בני מוסר אביך


מחרוזת שירי חנוכה על ידי הקינדרלעך


מנגינת הזרזירים


טבע מהמם


ברכות הנהנין


דמותו המופלאה של הרמב"ם