הגדרות

 

מאוזן

 

1)   הפך דבר לרכוש המדינה

6)   מקווה מים קטן

8)   הוא הקובע בדמוקרטיה

9)   אחד מסימני הניקוד

11) אחד היסודות הכימיים

13) שכן קרוב טוב מאח כזה

16) חריץ, סדק

18) סימן קטן המסמן ביצוע, הסכמה או אישור

19) שאין עליו כיסוי

22) בשבילו, עבורו

23) השתתק

25) פסק מלפעול

26) ברפואה האלטרנטיבית עושים בו שימוש

27) צינור המשמש להזנת מחוסרי-הכרה ולניקוז נוזלים

29) שמים כמותו על כרים וכסתות

31) ערכו השוואה

33) שאינו חי ואינו צומח

34) בלעדיו אין חיים

36) חנופה מוגזמת ודוחה

37) חומר לבן, שמפיקים אותו  משריפת אבני גיר

 

מאונך

 

2)   מילת שלילה

3)   מומחה בתורת החקלאות

4)   סיומת דקדוקית ל'רבים'

5)   נתנו הוראה

7)   שופך נוזל או עיסה דלילה

10) תערובת של בדיל ונחושת

12) חסרי-יציבות

14) מה שעושים לדבר ישן, אם  רוצים להשתמש בו עוד

15) נעמד לאחר שישב

16) בתוכה

17) יטעם משקה מכוס או בקבוק

20) רצועה של חוף לאורך מקור-מים כמו נהר או נחל

21) כינוי לאדם חסר-דעת

24) מה שחש אדם שהחרימו אותו

26) קובץ של אמונות ומנהגים העוברים מדור לדור

28) אחד התווים

30) מצבת-זיכרון

32) שאין עוד אחריו

34) חומר מוצק וקשה, העשוי מטין שנקלה בתנור

35) בסיס, יסוד

 

 

 

 

 

 

© כל הזכויות שמורות  לאילה ברוך  –  מל"ל  המרכז לעריכה לשונית

 

02-6536714   050-7684864