הרבי מונע מלחמות

הקראת כתבה
יום רביעי י״ג אדר ה׳תשע״ח
הרבי מנבא ופועל את סיום משבר קובה ואף מונע מלחמה אטומית.
מאת הרב רפאל חרותי
הבעל שם טוב

הרבי מנבא ופועל את סיום משבר קובה

חרושצ'וב היה המנהיג שירש את מקומו של סטלין. הוא לא היה רוצח אכזרי כמוהו אבל גם "צדיק" גדול לא היה. אמנם רצח המונים כדוגמת תקופתו של סטלין לא היה יותר ברוסיה, אך היא המשיכה להיות מדינה שדיכאה את אזרחיה. הרעיבה אנשים ואת הכסף נתנה עבור כלי נשק, כולל נשק גרעיני. היהודים הדתיים נאלצו להישאר במחתרת כדי לשמור מצוות. ברית המועצות ניהלה מלחמה קרה עם ארה"ב, וחרחרה מלחמות בכל מקום אפשרי.

במשך שנים המשיכה ברית המועצות לנהל מלחמה קרה עם אמריקה, שנים הרעיבה את אזרחיה ובלבד שיהיה עוד נשק לצבאה ולא רק נשק קונבנציונאלי אלא נשק השמדה מחריד!  היא גם זו שהסיתה את מדינות ערב נגד ישראל וספקה להם נשק למכביר כדי שיוכלו להילחם נגדנו.

לפחות פעמיים כמעט הובילה ברית המועצות את העולם למלחמה עולמית נוספת, אך שוב עמד הרבי מלך המשיח בפרץ ומנע זאת.

בשנת 1963 פרץ משבר קובה, שבו הציב חרושצ'וב טילים בקובה ואיים על אמריקה. כל העולם רגש רעש ופחד. דברו על מלחמה עולמית חדשה שהיה חשש גדול שהיא עומדת לפרוץ. ספינות מלחמה אמריקאיות נעו בכיוון קובה. ואז, כשכל העולם היה בפאניקה, הודיע לפתע השליט הרוסי שהוא לא ייגרר אחר השטויות של קנדי, כדבריו. הוא הוציא את הטילים, והשקט חזר על כנו…

כל מי שהיה בתשרי של אותה שנה אצל הרבי לא הופתע. היה זה בעיצומה של התוועדות שמחת תורה. כמה ימים לפני פרוץ משבר קובה. לפתע היסה הרבי את הקהל, שהיה באמצע ניגון שמחה סוחף ובפנותו אל אלפי האורחים ביקש, שכל מי ששירת בצה"ל יעלה ויעמוד על השולחן מולו.

כולם היו מופתעים. עד מהרה התלקטו כל המילואימניקים מהקהל ונעמדו על השולחן. לבקשת הרבי אמרו "לחיים" על כוסיות יין ואז ביקש הרבי שישלבו זרועותיהם וירקדו. מי שלא ראה שמחת תורה ב-770 לא ראה שמחה מימיו וכאן הגיעה השמחה לשיאים חדשים: אלו רוקדים על השולחן בהתלהבות עילאית, הקהל מסביב רוקד על מקומו ועל כל אלו מנצח הרבי בעודו רוקד במקומו כששתי ידיו מורמות אל על בתנועות נמרצות. כמחצית השעה נמשך המחזה המרהיב ואז לפתע נשמע קולו של הרבי: "יהי רצון שנצא ידי חובה בפחד בלבד"…

איש לא הבין במה דברים אמורים ורק כאשר הסתיים משבר קובה בכניעתו, שהייתה כה זרה לאופיו, של חרושצ'וב, הבינו החסידים שהרבי ראה ברוח קדשו את המשבר וע"י ריקוד החיילים הציל את העולם מסכנת מלחמת עולם חלילה.

 

הרבי מנבא ומונע מלחמה אטומית ר"ל

כעשרים שנה אח"כ תכננו הסובייטים ובני בריתם לכבוש את צפון אירופה מפולין עד צרפת תוך שלושים יום. ההתקפה הייתה עלולה להיות אטומית עוד מרגע פתיחתה. הרוסים היו כה בטוחים בניצחונם עד שאפילו הנפיקו מדליות ועיטורים מיוחדים לגנרלים שיצטיינו במלחמה…

בי"ט כסלו, חג הגאולה שנת תשמ"ד. הרבי דיבר עם קהל החסידים ב- 770 ובשידור חי שמעו אותו בכל העולם. צמרמורת חלפה בגוום של השומעים. הרבי אמר שמצב העולם הולך ומידרדר מיום ליום. מלכויות מתגרות זו בזו באופן מבהיל ביותר. ביכולתו של יהודי לפעול ולעשות את כל התלוי בו לבטל את המצב הבלתי רצוי וזאת ע"י הוספה בתורה ומצוות. כל העוסק בתורה וגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור  פודה את השם כביכול ואת בניו מבין האומות בהביאו גאולה שלימה לעולם, שאז האומות יתנהגו כדבעי וימלאו את תפקידם לעזור ליהודים כדברי הפסוק: "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

והרבי מציע שבתור הקדמה לתפילה יאמרו: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" והוספה באהבת ואחדות ישראל יפעלו שלום (ועל כל פנים, שלילת מלחמה) בין האומות.

ובסיום התפילה יאמרו: "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך" ו"ישבו" היינו במנוחה ושלווה – היפך המלחמה(!) אדרבה "את פניך" מרמז על העלייה לרגל לבית המקדש השלישי המכונה "פני האדון השם".

הרבי הוסיף שזה שייך לכל נוסח של תפילה כי להלכה בזמן שנוסף צורך חדש יש להוסיף בקשה על כך. גם בימים הבאים המשיך הרבי לתאר את המצב המבהיל השורר בעולם וביקש להוסיף באהבת ואחדות ישראל ולערוך כנסי אחדות למבוגרים ובפרט לילדים כי "החושך יכסה ארץ והעולם זע ומזועזע(!!)"…

הדברים היו תמוהים ומדהימים. רק לאחר חודש וחצי השמיע נשיא ארה"ב נאום בו הודיע שהעולם כולו נמצא במצב של סכנה איומה וללא ספק גם הוא התפלא אחר כך מה הביא את הסובייטים ובעלי בריתם – "ברית וורשה"  שלא לבצע את מזימתם האטומית הנוראה.

כלומר, שוב ניבא וידע מנהיג ונביא הדור את המזימה המתרקמת בחדרי חדרים והקדים רפואה למכה. ע"י ההוספה באחדות ובשלום בין בני ישראל הציל הרבי את העולם.

בערב ראש השנה תשמ"ג אמר הרבי בפני הקהל הגדול של החסידים, שהגיעו מכל העולם לחגוג את תשרי במחיצתו: "אדמו"ר הצמח צדק (סבו של הרבי ששמו כשמו) היה עושה בראש השנה סדרים בפטרבורג" ובאותה שנה מת מנהיג רשע נוסף בשם ברז'נייב. כעבור שנה בדיוק מת ממלא מקומו אנדרופוב לאחר שבערב ראש השנה תשמ"ד חזר הרבי שוב על אותם מילים ממש…

אחת הסיבות מדוע נקראת הגאולה העתידה – גאולה אמתית ושלמה כי בה יהיה תיקון העולם ולא שבירתו.  ביציאת מצרים הייתה שבירת פרעה ע"י עשרת המכות. בעוד הרבי הקודם נלחם במלכות הרשעה ופעל שבירה  הצליח הרבי מלך המשיח גם לפעול מהפיכה!

אמנם גם מפלתם של סטלין, ברז'נייב ואנדרופוב ע"י הרבי הייתה באופן של שבירה.  לכן אחד הסימנים הבולטים לעמידתנו על סף הגאולה השלמה היא המאורעות שקרו מכאן ואילך ברוסיה: לא שבירה אלא תיקון, לא חיסול רשעים אלא שהם עצמם מחוללים את המהפכה החיובית!

פרסום תגובה חדשה

test email