ופרוש עלינו סוכת שלומך

יום ראשון י״ג מרחשון ה׳תש״פ
בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה
מתן תורה (2)

האם מותר לבנות סוכה קבועה בחצר המשותפת על פי ההלכה?

כתוב בגמרא: "אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה (בבא בתרא נז ב).

[להלן פירוש הרב אבן ישראל על הגמרא הנ"ל: אמר רבי יוחנן משום (בשם) רבי בנאה: בכל שותפין מעכבין זה את זה מלהשתמש בחצר המשותפת, חוץ מן הכביסה שאינם יכולים לעכב, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה, ולכן צריך להרשות להן לכבס בתוך החצר, ולא להכריח אותן לכבס בחוץ במקום הגלוי לרבים].

מכאן שאסור להקים סוכה קבועה ברכוש המשותף, ללא הסכמת כל בעלי הדירות. בנייה קבועה ברכוש המשותף אפשרית, רק אם יש הסכמה של כל השכנים לכך ואין די בהסכמת הרוב. רכוש משותף כמוהו כרכוש פרטי של כל אחד ואחד מבעלי הדירות ואף דייר אינו יכול לוותר על חלקו של השני.

סוכה קבועה שנבנית בחצר משותפת ללא הסכמת כל השכנים כולם, יש בה משום לקיחת חלקים השייכים לדיירי הבניין כאילו הם רכושו הפרטי, לכן היא גזל כפשוטו! איסור גזל הוא איסור חמור, ועל דור המבול נאמר שלא נחתם דינם אלא על הגזל. ולכן אין לקיים מצווה על ידי גזל! ולענייננו אסור שמצוות בניית סוכה תושג על ידי גזל. סוכה כזו אינה יכולה לשמש סוכה להלכה, כי "יוצאין בסוכה שאולה אבל לא בסוכה גזולה". לכן גם הפסק הוא שאסור לברך על סוכה כזו: "לישב בסוכה".

מאידך, מותר להקים סוכה לשבעה ימים בלבד בתנאי שלא יהיה בניין קבע לכל השנה. על כן, בצאת החג, יש לפרק את הסוכה ולהחזיר את המצב לקדמותו. כל נזק שנגרם כתוצאה מבניית הסוכה על חלקים מהרכוש המשותף, חייב בונה הסוכה לתקנו.

כאשר יש חילוקי דעות בין השכנים, חובה מן התורה להגיע להסכמה עם השכנים מתוך שלום ורעות, על מנת לקיים את המצווה כראוי וכדי שלא ייצא שכרו בהפסדו.

 

סוכה בבית משותף על פי החוק

על פי עורך דין עופר שחל, מומחה לבתים משותפים, מותר לבנות סוכה בבית משותף, בחג הסוכות. זהו נוהג שמהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. אין גם צורך בהיתר כלשהו מהרשויות שכן זהו מבנה ארעי וזמני בלבד! לדבריו, ניתן להקים סוכה ימים ספורים לפני החג ולפרקה ימים ספורים לאחר החג – אך לא יותר מכך!

על פי שחל, יש מגבלות למיקום לגודל וכיו"ב, ויפה יעשו דיירים כדי למנוע אי הבנות וויכוחים מיותרים, אם יקבלו החלטה מסודרת באסיפת דיירים היכן מותר והיכן אסור למקם סוכה.

לגבי נקיון – מאחר ומדובר ברכוש משותף (חצר/גינה/גג) חובה לשמור על ניקיון ולא להפוך את הסוכה למטרד ריח ולכלוך.

לגבי איחסון הסוכה במהלך השנה – בבתים בהם אין מחסנים פרטיים קורה ומוצאים את הסוכות במקלט או במעברים. זו בעיה וראוי לטפל בה באופן שיוויוני ושקוף. לארגן מקום מתאים לאיחסון באופן שימזער את ההפרעה ואם אין מקום כזה לדרוש לפנות את הסוכות מרחבי השטח המשותף. חד וחלק!!!

 

פרסום תגובה חדשה

test email