פתרון תעלומת הבית המוזר

יום רביעי כ״ט תמוז ה׳תשע״ח
זה הבית בו התגוררו מי שעתיד היה להתפרסם כ"רבי מליובאוויטש" ורעייתו בשהותם כשמונה שנים בפריז.
מאת הרב רפאל חרותי
סדר השתלשלות נוסף

על פניו דמה העלון לעשרות עלונים דומים המחולקים מידי שבת בבתי הכנסת וברגע הראשון חשב להחזירו למקומו אלא שאז ראה את התמונה שהתנוססה בו וגרמה ללבו להחסיר פעימה. הוא הסתכל בה שוב ושוב ולא האמין למראה עיניו…

זה ללא ספק… כן אי אפשר לטעות… המרפסת המוכרת… הנה אפילו הכתובת בחזית הבניין… אותה דירה ממנה ברח בצורה לא מובנת והשאיר את הגויה לאנחות… ומיהו העומד במרפסת? נפעם קרא את הכתוב מתחת לתמונה: הבית בו התגוררו מי שעתיד היה להתפרסם כ"רבי מליובאוויטש" ורעייתו בשהותם כשמונה שנים בפריז.  זה הוא אפוא הרבי בצעירותו והוא היה גר באותה דירה… האם יש קשר בין זה לבין הרהורי התשובה שהתעוררו בו באותו יום והבריחו אותו מהבית ההוא? – שאלה זו לא נתנה לו מנוח עד שיום אחד מצא עצמו שופך את לבו באזני הרב דוד אבוחצירא בנהריה.

הסביר לו הרב אבוחצירא שכשהרבי נכנס לאותה דירה הוא לא בחר בה בשל יופיה או בשל היותה קרובה לבית כנסת או בשל כל סיבה אחרת של נוחיות אישית לו או לאשתו. הסיבה היחידה שהרבי בחר לגור בדירה ההיא כי הוא ראה ברוח קודשו שלאחר כשישים שנה יגיעו לדירה בחור שהוא "תינוק שנשבה" יחד עם גויה שהוא ירצה להתחתן אתה והרבי אכן פעל את הרהורי התשובה שהבריחו אותו מהבית ההוא!     

פרסום תגובה חדשה

test email