שושנה שפלטר – ואת עלית על כולנה

יום רביעי ג׳ שבט ה׳תשע״ט
הרבנית שושנה שפלטר זצ"ל אשה חסידית מנשות הגאולה שהקימה משפחה לתפארת והעמידה תלמידות רבות תישמר בזכרוננו לעד.
מתן תורה

שושנה יקרה, האחת והיחידה, מי ידמה לך? מופת לרבים!

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה.

 

גם לאחר שיצאת למסע התחדשות שם בעולם העליון, עולם שכולו טוב,

אנחנו לא נפרדים ממך.

דמותך תישאר חקוקה בלבנו

ונשתדל לשומרך בזכרוננו כמודל לחיקוי.

ולואי שמידותיך התרומיות יהיו לנו לאבני דרך להמשיך בדרכך.

 

שם בעולם העליון בודאי התקבלת בתרועות שמחה על כל מה שפעלת כאן בעולם העשיה.

ולא בכדי הגעת לשם בליל שבת מיד לאחר שסיימו אישך ובנך לומר פרק "אשת חיל",

בשבת מברכים, שבה מברכים את החודש וקוראים את כל התהילים.

ובהגיעך הצביע עליך בורא עולם, ושוב הראה למלאכים ששאלו: "מה אנוש כי תזכרנו?"

ואמר: בראתי את העולם בשביל צדיקים כאלה.

 

את אשת החיל החסידית מצדיקות הדור שבזכותן ניגאל,

את שהקמת משפחה לתפארת – דור ישרים יבורך!

שזכית לבנים ובנות וגם לשילשים וריבעים.

כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם.

 

מסרת שיעורים מתורתו של משיח משך שנים בחן ובהתמדה ובהתנדבות,

הדרכת כלות ובזכותך משפחות רבות שומרות על קדושת וטהרת המשפחה.

הארת פניך לכל הסובב אותך חברים ידידים בני משפחה, ולמי לא?…

קיבלת את כולם בסבר פנים יפות בשמחה ובפנים שוחקות כשחיוך תמידי היה נסוך על פנייך.

וכגוונא תתאה גוונא עילאה – כך האיר הקדוש ברוך הוא את אורו עלייך,

עד שכולנו זכינו לחוות באור השם, אור יקרות, שהציף אותך ואת סביבתך.

 

תענוג היה להיות בחברתך בבית הכנסת, בית מקדש מעט,

לראות את ההתלהבות שלך בהוצאת ספר תורה,

לשמוע את החדווה בקולך בשעת קריאת תהילים,

ולהבחין בהתבוננות שלך ביקר תפארת גדולת מלך מלכי המלכים

הנגלה בשמים ובארץ אל המשתוקקים כמוך להביט בכבוד השם וגודלו

המתעטף ומתלבש בתוך אותיות התורה והתפילה.

 

כמה נעים וחמים היה להתארח בביתך,

איך דאגת לתת כבוד ותשומת לב לכל אורח,

ואיך תמיד ראית את מצוקת הזולת והיית מוכנה להקשיב ולעזור.

 

שושנה יקרה ואהובה על הכל!

זהו רק מקצת שבמקצת שבחך

וכל השאר גלוי וידוע לפני ריבונו של עולם שאינו נשאר חייב,

והוא ישלם שכרך ותהי משכורתך שלמה.

 

המזל שלנו שאנו חיים בימות המשיח בזמן הגאולה

ובקרוב ממש הקדוש ברוך יקיים את מה שהבטיח:

"בלע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים",

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" ואת בתוכם.

או אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה,

כשניפגש כולנו – כל בית ישראל שבכל הדורות –

בבית המקדש השלישי והרבי מלך המשיח בראשנו, אכי"ר!

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

test email