ועם מחבלא עבדנא שלמא… – ועם מחבלים עשינו שלום…

יום שישי ו׳ אייר ה׳תשע״ב
עשרות שנים מנסה ממשלת ישראל לעשות שלום עם הערבים וכל הדיבורים וכל המשא ומתן מביאים רק להסלמה במלחמת הערבים עם ישראל. פני הממשלה לשלום ואילו פני הערבים למלחמה. האם עדיין לא ברור שאין שלום לרשעים?… עד מתי ישגו "אנשי לצון" אלה המושלים בירושלים. כנראה שאין לנו לצפות לישועה מהם אלא רק לביאת הרבי מלך המשיח שהוא יגאל אותנו.
העיר

הנביא ישעי' מדבר על דור שבו מושלי העם שבירושלים, כורתים ברית שאינה ראויה – כלומר, עושים חוזה מתוך הסתתרות בשקר וכזב, והוא מכנה אותם: אנשי לצון, כמאמר הנביא: לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו (ישע' כ"ח י"ד – ט"ו).

 

ר' יונתן בן עוזיאל מתרגם את דברי הנביא ישעי' ומסביר, שהמושלים בירושלים כורתים ברית עם רוצחים ומחבלים: ארי אמרתון גזרנא קים עם קטולא ועם מחבלא עבדנא שלמא… ובגין שקרין אטמרנא (תרגום יונתן לישע' כ"ח ט"ו).

 

נשמע נורא!…

 

ומסתבר לפי המשך תרגום יונתן בן עוזיאל, הדור שבו מנסים המושלים בירושלים לעשות חוזה – "חוזה שלום" עם רוצחים… עם מחבלים… הוא הדור שלנו דור עקבתא שמשיחא.

 

ר' יונתן בן עוזיאל ממשיך ואומר, שהקב"ה ממנה מלך גיבור וחזק להציל את עם ישראל מהחוזה הנורא הזה המאיים על שלום עם ישראל:

בכן כדנן אמר ה' אלוקים הא אנא ממני בציון מלך, מלך תקיף גיבר ואימתן אתקפינה ואחסנינה… (ישע' כ"ח ט"ז). ורש"י אומר בפירוש, שמדובר במלך המשיח: והעמדתי מלך משיח שיהא בציון לאבן בוחן, לשון מבצר וחוזק… (רש"י לישע' כ"ח ט"ז). ואם כן פשוט וברור שנבואה זו עוסקת ב"עקבתא דמשיחא"…

 

אם כן, עד כמה שהדבר נשמע נורא ובלתי ייאמן הדבר קורה בימינו ונגד עינינו. נבואתו של הנביא ישעי' מתקיימת בדורנו – נבואה כפשוטה ממש…

אך זוהי גם נחמתנו, כמו שהרישא של הנבואה מתקיים, כך יתקיים הסיפא שלה.

 

הרבי מה"מ נביא הדור משלים את נבואת ישעי' הנביא. הוא זועק מקירות לבו, שאין לדבר על מסירת שטחים מארץ ישראל כלל וכמובן שלא לשאת ולתת עם הערבים, כי זה רק מגביר את תיאבונם ומעורר את תאוותם להילחם עם ישראל בכל שיטות הטרור האפשריות, ואכן עינינו רואות שהרבי צודק בכל דבריו!

 

אולם כשם שנבואתו של הרבי התקיימה בעניין השלילה וההתנגדות למשא ומתן עם המחבלים שגורמת רק נזקים לעם ישראל ולשלימות ארץ ישראל, כך תתקיים נבואתו ש"הנה הנה משיח בא, וכבר בא"… והרבי יבוא ויגאלנו מיד ממש, אכי"ר!      

 

פרסום תגובה חדשה

test email