תכלית הכוונה האלוקית בבריאת העולם

יום ראשון י״ב שבט ה׳תשע״ד
תכלית הכוונה האלוקית, שיתהוה עולם "תחתון שאין תחתון למטה הימנו", בו "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה (בתחתונים)", על ידי עבודתם של ישראל בכל הדורות, ובפרט "על ידי מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות".
מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
את הבניין

 

רק אחרי ש"נולדו" עשר הספירות במציאות ממש, שזהו ה"עשי'" שלהם; כאשר הם "נולדו" להיות מציאות בפני עצמה של עשר ספירות, עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר, ובאותו האופן וה"ציור" כפי שעלה ברצונו יתברך; ועדיין "לא התחילו שום דיבורים" על נבראים ועל "תפיסת מקום של נבראים"- רק אז התחילו (כנ"ל באריכות) כל השלבים של "אבי"ע שבאצילות", בכדי להגיע ל"תפיסת מקום ממש של נבראים" במלכות דאצילות; ורק לאחר מכן התחילו כל השלבים של שלושת העולמות בי"ע, כדי להגיע ל"יש" נברא ממש, לנברא שהוא יש ונפרד בפני עצמו לגמרי.

 

רק אז הגענו לתכלית הכוונה האלוקית, שיתהוה עולם "תחתון שאין תחתון למטה הימנו", בו "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה (בתחתונים)", על ידי עבודתם של ישראל בכל הדורות, ובפרט "על ידי מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות".

 

דווקא כאן למטה, בעולם הזה התחתון, תהי' ה"דירה" לה' בשלימות – בה ישכון הקב"ה, בכל מהותו ועצמותו ממש, ובגלוי ובפשטות ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.

 

וכדי שה"דירה" תהי' אכן "בתחתונים"- לכן גם צריכה הגאולה לבוא על ידי מלך המשיח, שהוא מלך בשר ודם דווקא, מן ה''תחתונים'', בו שורה הקב"ה, ועל ידו הוא שורה בכל בני ישראל ובכל העולם.

 

וכיון שזכינו כבר לתחילת פעולתו של הרבי מלך המשיח שיל"ו בזמן הגלות, ונצטוינו לפרסם את ההבטחה והנבואה הברורה שעומדים אנו ממש על סף הגאולה – בוודאי נזכה תיכף ומיד ממש שהרבי מלך המשיח שיל''ו יעמוד ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה בגלוי ובפשטות ולעיני בשר. שאז יבואו כל העולמות וכל הנבראים לתכלית בריאתם ושלימותם. ובלשון ההכרזה והתפילה הידועה, שהיא גם בקשה ודרישה וקביעת עובדה – יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!  

פרסום תגובה חדשה

test email