כוחו של המלך המשיח – וברוח שפתיו ימית רשע

יום חמישי א׳ תמוז ה׳תשע״ב
על המלך המשיח שיוצא מחוטר ישי אומר הנביא ישעי', שנחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה', וישפוט משפט צדק, עד שיוכל להכות ארץ בשבט פיו, ולהמית רשע ברוח שפתיו. ואכן הרבי מליובאוויטש מלך המשיח מזרע דוד המית ברוח שפתיו כמה רשעים, אחד מהם סטלין. בסיפור שלפניכם תוכלו לראות עד היכן מגיע כוחו של המלך המשיח.
ציפורים

 

הרבי מה"מ שיל"ו המית ברוח שפתיו כמה רשעים. אחד מהם סטאלין.

 

ומעשה המתתו של סטאלין קשור במשפט הרופאים וכך היה:

 

בכ"ו טבת ה’תשי”ג (1953), הודיעה סוכנות הידיעות של ממשלת סטאלין על היחשפותה, כביכול, של "רשת טרוריסטית" של רופאים מהארגון הבינלאומי – "ג'וינט", שרצחו שני קצינים וביקשו להתנקש בעוד מנהיגים ואנשי צבא… הרופאים, שהואשמו בעלילת שוא זו, נעצרו לחקירה וכך החל מה שנקרא "משפט הרופאים", שבעקבותיו גברה ההסתה נגד היהודים, שנרדפו והושפלו, פוטרו ממשרותיהם וסבלו קשות. הכל ציפו ל"משפט ראווה" שירשיע את הרופאים ושתוצאתו תהיה פוגרום. הענין הטיל את אימתו על כל היהודים ברוסיה, עד שפחדו לצאת מפתח בתיהם.

ימים מספר קודם שהתחיל "משפט הרופאים" היתה התרגשות רבה בחצר הרבי מה"מ שיל"ו. הרבי שלא כדרכו, הוציא לאור "מאמר חסידות" ביום חול, שתוכנו: יכולתם של ישראל להתגבר על קשיי הגלות, כי מפי עליון לא תצאנה הרעות…

 

בפורים ה’תשי”ג אמר הרבי מאמר חסידות ושיחות קודש שנמשכו שעות ארוכות, ושמחת הפורים בבית מדרשו של הרבי התערבה בדאגה הנוראה ליהודים בברית המועצות. אחד החסידים ביקש מהרבי ברכה להצלת יהודי רוסיה. לפתע הרצינו פניו של הרבי והוא התחיל לספר: כאשר הפילו את הצאר הרוסי והחליטו לעשות בחירות. הרבי (הרש"ב) נתן הוראה לחסידיו להשתתף בבחירות. אחד החסידים פשוט ותמים שהלך לקיים את הוראת הרבי ולהשתתף בבחירות, פגש שם את חבריו החסידים שהדריכו אותו מה לעשות…   

 

לאחר הבחירות התפשטה השמועה שהקיסר נפל, הקהל שהיה במקום צעק בהתרגשות: הורה! הורה! שמשמעותו ברוסית: הידד! הידד! החסיד התמים שלא הבין את כוונתם בדיוק, צעק לתומו: הוא רע! הוא רע! הוא רע!

 

החסידים בבית מדרשו של הרבי, שחרדו לשלום הרופאים, ולגורל שאר אחיהם היהודים ברוסיה הבינו את כוונת הרבי והחלו לצעוק: הוא רע! הוא רע! הוא רע!

    

לאחר שעה קלה אמר הרבי עוד מאמר חסידות (דא"ח): על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, אף שאין דרכו של הרבי לומר שני מאמרים באותה התוועדות.

 

לאחר מכן נודע, שבאותו זמן שהתוועדו החסידים אצל הרבי וצעקו אצל הרבי: הוא רע! הוא רע! הוא רע! מת סטאלין. הרופאים שוחררו וכל היהודים ברוסיה נשמו לרווחה.

 

ושוב הוציא הרבי לאור "מאמר חסידות" ביום חול – ח"י אדר ה’תשי”ג, ימים מספר אחר כך. ובו דיבר על ייחודו של עם ישראל מול הגויים ועל הכח המיוחד של הצדיקים לעשות נפלאות בכח התורה.

 

בראש השנה ה’תשמ”ג אמר הרבי, שהאדמו"ר ה"צמח צדק" עושה סדרים בפטרבורג. לאחר זמן קצר מת ברז'נייב מנהיג הרוסים. ובראש השנה ה’תשד”מ אמר הרבי את אותם הדברים ואז מת מנהיגם – יורי אנדרופוב, ותוך זמן קצר התפוררה ברית המועצות ומשטר הרצח הקומוניסטי קרס וראוי לציין שהסכם הפירוק של רוסיה התקיים באלמא אטה, העיר בה טמון ר' לויק נ"ע אבי הרבי

פרסום תגובה חדשה

test email