הרבי לא רצה שאבין

יום חמישי כ״ט תמוז ה׳תשע״ב
מופתים רבים התגלגלו וממשיכים להתגלגל על ידי הרבי ומצוה לפרסם אותם בכל מקום. בסיפור שלפניכם הרבי אינו מייחס את המופת שבסיפור לעצמו אלא לחותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ.
מאת מנחם זיגלבוים
תמונות

 

הרב יהודה ליב גרונר מספר:

 

הסיפור הבא ארע בשנים שהרבי היה יוצא מחדרו אל חדר המזכירות כדי לקחת את דברי הדואר או כדי להשיב את התשובות שיש לשלוח לנמענים. אותה השעה עמדתי בחדר המזכירות עם עמיתי הרב ניסן מינדל.

 

כשהרבי נכנס, שאל אותי: "האם הייתה ידיעה מ… על אודות בתו?"

 

מדובר היה בילדה כבת חמש שהיה עליה לעבור ניתוח סבוך, והוריה ביקשו ברכה מהרבי. הרופא אמר אז שמדובר במקרה רציני מאוד, ולאחר הניתוח הרבי ביקש לדעת את המצב.

 

עניתי לרבי שבדיוק באותו הבוקר הגיע מכתב שהכול הסתדר על הצד הטוב ביותר.

 

הרבי פנה לרב מינדל, חייך חיוך רחב ואמר לו דבר-מה ברוסית.

 

משיצא הרבי מהחדר, שאלתי את הרב מינדל:

 

"ר' ניסן, מה הסתירו ממני כאן?"

 

ר' ניסן חייך ותרגם את דברי הרבי אליו מרוסית:

 

"לייבל יאמר שזה מופת שלי, ואני אומר שזה מופת של חותני".

פרסום תגובה חדשה

test email