משיכת הלב

יום חמישי א׳ אב ה׳תשע״ב
כשיוצאים לשידוכים יש כל מיני ציפיות מבני הזוג, כגון, שיהיו חכמים בעלי מידות טובות אולי עשירים או לפחות אמידים, שיהיו בעלי שיחה מעניינת וכיו"ב. מעניין שהרבי מליובאוויטש וגם הרבי הקודם הרבי הריי"צ שמו את הדגש על משיכת הלב.
מאת מנחם זיגלבוים
משיכת הלב

 

מספר הרב לייב יהודה גרונר:

 

בחודש שבט תשי"ד, לאחרי כמה פגישות עם מי שדיברו בה נכבדות בעבורי, שאלתי את הרבי האם לסיים את השידוך בשעה טובה ומוצלחת. הרבי נענה ואמר לי: "בנוגע לשידוך, לא אני יכול לעזור לך, לא אביך לא אמך וגם לא השכל – רק לבך! אם יש לך משיכת הלב, תסיים את השידוך בשעה טובה ומוצלחת.

 

ומעשה היה בבחור שנפגש עם נערה, ובמהלך הפגישות נכנס ל'יחידות' לרבי הריי"צ ושאל אם לגמור השידוך בשעה טובה ומוצלחת. הרבי הריי"צ שאלו האם יש לו משיכת הלב אליה או לא. הבחור השיב כי הדבר עדיין אינו ברור לו לגמרי. "אם כן", השיב הרבי הריי"צ, "תעזוב את ההצעה הזאת ותחפש הצעה אחרת, כי בנוגע לשידוך צריכה להיות משיכת הלב"…

 

פרסום תגובה חדשה

test email