הרבי אמר לאשה: סעי לביתך, בעלך מחכה לך!

יום רביעי ז׳ אב ה׳תשע״ב
עוד בטרם דרכה על סף ביתה כבר חזתה בגלוי בהתממשות דבריו של הרבי: הבעל האובד ניצב בפתח הבית בריא ושלם… "הבוקר", סיפר לרעייתו המופתעת, “כשקמתי משנתי נפלה בי המחשבה שעליי לחזור ולראות מה נעשה אצל משפחתי. כעת הנני מתחרט על כל מה שהיה ואני חפץ מאוד להמשיך את חיינו יחדיו”, בישר לרעייתו המופתעת.
מאת מנחם זיגלבוים
גן הסתיו

 

הרב בנימין קליין מספר:

 

את הסיפור הבא שמעתי מהרב ו' שי’, שבירר את פרטי הסיפור אצל בני המשפחה, שמעשה זה אירע אצלם:

 

משפחה זו עלתה מרוסיה לארץ הקודש, ובעת שעלתה ארצה עדיין לא היו שומרי תורה ומצוות.

 

יום בהיר אחד נחרדה האשה לגלות כי בעלה נטש אותה ואת משפחתה לאנחות. כל החיפושים אחריו העלו חרס ולא נמצא קצה חוט שיכול להוביל למקום הימצאו. הבעל נעלם כאבן במצולות.

 

כך חלפו להן שנים מספר. הילדים גדלו כיתומים חיים, והאישה נותרה אסורה בכבלי העגינות המייאשים.

 

כבכל עיר ועיירה בארץ הקודש, קטנה כגדולה, גם בעיירה שבה התגוררה אישה זו וילדיה היו חסידי חב”ד. כדרכם של חסידי חב”ד, שבכל מקום אשר הם שם, הם פועלים בקירוב אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים. כך החלו לקרב אישה זו ליהדות. אט אט עלתה במשעול התורה והמצוות עד שנעשתה לבעלת תשובה גמורה.

 

ככל בעלת תשובה שזכתה להתקרב ליהדות על ידי חסידי חב”ד, זכתה אף היא לשמוע על האדמו”ר מליובאוויטש. החסידים שקירבו אותה ליהדות, וזה מכבר התוודעו לצרה האופפת אותה ולכבלי העיגון המונעים ממנה להקים בית בישראל, הציעו לה בפשטות כי תיסע לרבי ותבקש ממנו עצה וברכה.

 

לא חלף זמן רב וכבר מצאה את עצמה ניצבת בפני הרבי, כשהיא מתנה בפניו את צרותיה וביקשה את ברכתו הקדושה שתיחלץ מייסורי העגינות.

 

הרבי ענה לה בהחלטיות: "חזרי תכף ומיד לביתך, כי בעלך מחכה לך שם".

 

האישה השתוממה מאוד לשמע הדברים, אך חזקו עליה דברי הרבי, וחיש עשתה את דרכה חזרה לארץ.

 

עוד בטרם דרכה על סף ביתה כבר חזתה בגלוי בהתממשות דבריו של הרבי: הבעל האובד ניצב בפתח הבית בריא ושלם…

 

"הבוקר", סיפר לרעייתו המופתעת, “כשקמתי משנתי נפלה בי המחשבה שעליי לחזור ולראות מה נעשה אצל משפחתי. כעת הנני מתחרט על כל מה שהיה ואני חפץ מאוד להמשיך את חיינו יחדיו”, בישר לרעייתו המופתעת.

 

“בשמחה רבה”, אמרה האישה לבעלה השב, “אולם עליך לדעת שבשנים האחרונות חל שינוי של ממש באורחות חיי: נעשיתי בעלת תשובה וכעת הנני שומרת תורה ומצוות. אני מוכנה להצעתך בחפץ לב, אך בתנאי שתתאים את אורח חייך לדרכי החדשה”.

 

הבעל, שעז היה רצונו לשוב ולהתאחד עם משפחתו, הסכים להצעה, ואף הוא נעשה לבעל תשובה גמור.

 

כך חלפו כמה שנים שקטות ושלוות על בני הזוג, עד שצרה חדשה ניתכה עליהם: האישה חלתה ברגלה, ומיטב הרופאים שניסו למצוא מזור לבעייתה לא הצליחו לגלות את סיבת מחלתה.

 

חיש מהר יצר הבעל קשר עם מזכירות הרבי וביקש עצה וברכה. ושוב גרמה תשובתו של הרבי להשתוממות ופליאה: בדיקת התפילין והמזוזות, ואת תוצאות הבדיקה ימסור הסופר רק לרופא שלה.

 

כמובן עשו בדיוק כמצוות הרבי, ומיד לאחר בדיקת התפילין הודיע הסופר לרופא את תוצאות הבדיקה, כפי שנתבקש על פי הוראת הרבי: “הפרשיות והבתים כשרים לחלוטין, אך יש צורך להחליף את ה’גידים’ של הבתים”.

 

כאשר שמע זאת הרופא, עלה ברעיונו שאולי התכוון הרבי לרמוז שהבעיה של האישה היא בגידים. הוא פנה מיד לבדוק את גידי רגלה של האישה ונוכח לדעת כי אכן שם הבעיה טמונה.

 

לאחר שידע מהי סיבת המחלה עלה בידו גם לטפל בה, וכעבור זמן קצר נרפאה האשה כליל…

פרסום תגובה חדשה

test email