מה חידשה תורת החסידות?

יום חמישי י״ט תשרי ה׳תשע״ג
ברוך ה' מעיינות תורת החסידות נפוצו חוצה לכל עבר, ובכל פינה בעולם לומדים חסידות; אולם יש עדיין אנשים התוהים מדוע חשוב כל כך ללמוד חסידות?… חסידות היא פנימיות התורה, המאור שבתורה, שהתגלתה דוקא בדורנו – דור עקבתא דמשיחא כדי להאיר את החושך הכפול ומכופל, וכדי להכין אותנו לגאולה האמיתית והשלימה, שעיקר עניינה לדעת את ה'.
נרות

שאלו פעם את הרבי הריי"צ מה חידשה תורת החסידות, הרי הכל כתוב בתורה וכולם לומדים תורה?

 

הרבי הריי"צ הדליק פנס וכיוון אותו לאיזו תמונה, ואמר, זה מה שפעלה תורת החסידות, היא מאירה את דברי התורה.  

 

ומספר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח גם על אדמו"ר ה'צמח-צדק' שנשאל פעם אחת: מה חידשה תורת החסידות?

 

ענה הרבי הצמח צדק:

חלק הנגלה שבתורה נמשל למים, ואילו תורת החסידות נמשלה לאש – "אש דת למו". כשלומדים תורה לשמה הרי זה 'מים טובים', אך ייתכן שתתערב בהם פסולת דקה, ומה גם כשלומדים כדי לקנטר ולהתייהר, שאז התורה הופכת ל'מים רעים' ממש, "לא זכה נעשית לו סם מיתה" (יומא עב). עבודת הלב על-פי תורת החסידות 'מרתיחה' את מי התורה ומפרישה את סוגי הפסולת השונים (ספר השיחות תש"ג, עמ' 99).

 

פרסום תגובה חדשה

test email