כל מה שקורה בעולם זה כתוצאה מפעולותיו של נשיא דורנו משיח צדקנו

הקראת כתבה
יום ראשון ב׳ שבט ה׳תשע״ג
פלא אדיר. הרבי יושב בברוקלין ומדבר לפני אלפים בכל מיני פינות בעולם. ובו ברגע אכפת לו והוא מכוון את דבריו גם ובמיוחד לאיזה יהודי נידח שיושב לו בקלקוטא, התוהה אם יש בכלל משמעות להדלקת נר חנוכה שלו. והרבי דואג שהוא, "ממש במקרה" יפתח "מכשיר" וישמע את הרבי מדבר על הכוח הנפלא שיש ליהודי בקלקוטא להאיר את העולם כולו!
מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
לחוף את הים

 

בימים האחרונים ראיתי סיפור מופלא ביותר – הן אודות רוח הקודש המופלאה, והן, ואולי עוד יותר, אודות האכפתיות הנפלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח מאיזה שהוא יהודי בודד שמצוי באיזה שהוא חור נידח. ועוד יותר מופלא, שהרבי עושה זאת באופן כל כך לא בולט, שנדמה כאילו אין כאן אלא פליטת-פה, כאשר בעצם ישנה כאן כוונה אלוקית עמוקה בשביל איזה שהוא יהודי נידח שנמצא בקצה העולם. הסיפור התפרסם בעלון הנפלא ששמו "חדור בד"ם" – ראשי תיבות ב"דבר-מלכות" – "עלון שבועי להגברת המודעות והחיות בלימוד הדבר-מלכות השבועי" (אפשר וכדאי לקבל אותו בדואר אלקטרוני ("אימייל") badam770@gmail.com ולהפיצו ולפרסמו בכל מקום). דומני שהסיפור לא זכה לפרסום הגדול הראוי, ולכן אשתמש עתה בזכות שניתנה לי לפרסמו בין קוראי ההתוועדות השבועית ב"בית-משיח".

ביום הראשון של חנוכה תשנ"ב אמר הרבי שליט"א שיחה מיוחדת במעמד "פרסומי ניסא" עולמי. וכפי שמתואר בהערה בתחילת השיחה המוגהת: "באמצעות שידור חי מכאן ע"י "לוויינים" התאחדו רבבות מבני ישראל במקומות שונים בעולם [ומהם: בירושלים עיר הקודש ע"י הכותל המערבי, במאסקווא (רוסיא), בפריז (צרפת), במלבורן (אוסטרליא) ובהונג-קונג (סין)] באופן ד"לראות ולהראות" – במעמד הדלקת נר חנוכה (גם במקומות הנ"ל), והמשכו בשיחתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א…".

בהמשך השיחה (סעיף ג ואילך) מדבר הרבי "בנוגע לכל התגליות המדעיות שנתחדשו ומתגלים בשנים האחרונות, שתכליתם ומטרתם להוסיף בכבודו של הקב"ה … שמנצלים את ה"לוויין" לכבודו של הקב"ה – שעל ידו רואים (בעיני בשר) את פעולת הדלקת נר חנוכה (שנעשית במקום אחד) במקומות שונים ברחבי העולם באותו רגע ממש, ולא עוד אלא שכל הרוצה … יכול להפעיל "מכשיר" שעל ידו יראה גם הוא את הדלקת נר חנוכה". ומאריך לבאר כיצד רואים בזה את כוחו של כל יהודי יחיד, ואפילו ילד קטן, שגם כשהוא עושה פעולה שנראית לו קטנה, יכול הוא להאיר בכל העולם. וכן רואים בזה את אחדות ישראל, שבכל קצווי תבל הם עם אחד. זה גם מוסיף בפרסומי ניסא אפילו לאומות העולם. ומזה לומדים עד כמה יכול יהודי שנמצא בקצה העולם להשפיע בכל העולם כולו ולהתחבר גם עם מי שנמצא בקצה העולם. "כפי שרואים במוחש עתה, שממקום זה (בניו-יורק) רואים ומדברים באמצעות ה"לוויין" עם יהודים שנמצאים במקומות שונים ברחבי העולם (בארץ ישראל, במוסקבא, בפריז, ביפן, בהודו (קלקוטא), באוסטרליא וכיו"ב) אודות ענייני יהדות, תורה ומצוותי'ה, ומעוררים להוסיף ב"נר מצווה ותורה אור"… ולא עוד אלא שיכולים ליתן בפועל עזר וסיוע ברגע כמימרא … כהחידוש בשנים האחרונות שבאמצעות ה"לוויין" מעבירים סכום כסף ל"בנק" (או לחנות של כלי בית או מוצרי מזון) עבור פלוני, כך שברגע כמימרא מגיע העזר וסיוע מקצה העולם ועד קצהו. זוהי גם אחת המטרות העיקריות של ה"לוויין" – כדי שעל ידו יתוסף באחדות האנושיות כולה, לעזור ולסייע אחד לשני גם כשנמצאים בריחוק מקום זה מזה, הן בנוגע לעזר וסיוע גשמי והן בנוגע לעזר וסיוע רוחני, להוסיף יותר בעניני צדק ויושר שלום ואחדות בכל העולם"."

כששומעים את השיחה מתעוררת איזו תמיהה קטנה, מדוע מזכיר הרבי את העיר "קלקוטא" שבהודו, בשעה שלא בקלקוטא ולא בכל מדינת הודו לא הי' שום שידור לווייני, כמפורש בהערה שבתחילת השיחה?! החכמים והשפויים בוודאי יאמרו שאין זו אלא פליטת-פה, ולכל היותר הרבי התכוון רק לתת דוגמא נוספת בה אפשרי לעשות דבר כזה.

בשנת תשס"א יצאו שני תמימים מ 770-לשליחות בעיר בומביי שבהודו (השמות המלאים שמורים במערכת "חדור בד"ם"( וסביבותיה. כנהוג במקומות כאלו בשליחות, יוצאים מידי פעם התמימים השלוחים למקומות רחוקים בסביבה, על מנת לחפש ולמצוא ולעודד ולקרב גם יהודים המצויים במקומות נידחים אלו. כך יצאו באחד הימים  שני התמימים לנסיעה ארוכה ברכבת לעבר העיר הנידחת קלקוטא, על מנת לחזק את הקהילה היהודית הקטנה שמתגוררת במקום.

משהגיעו למקום, שמח לקראתם נשיא הקהילה, ושח להם בהתרגשות שהוא רוצה לספר להם סיפור מיוחד על הרבי מליובאוויטש. וכה סיפר האיש: לפני כעשר שנים, בשנת תשנ"ב, הייתי כאן בקלקוטא בחג החנוכה. באותו זמן היו מעט מאוד יהודים בקלקוטא, ואני הרגשתי מאוד בודד ועצוב – יהודי אחד קטן בלב מקום נידח. כשהגיע הלילה הראשון של חנוכה, התחוללה מלחמה גדולה בליבי האם להדליק גם כאן את נרות החנוכה, או שמא לוותר, שהרי כאן זה לא אומר כלום לאף אחד. בסופו של דבר הדלקתי את הנרות, אולם במוחי המשיכו להתרוצץ המחשבות: מה זה בכלל משנה החנוכייה הקטנה שהדלקתי במקום הנידח הזה ?האם זה שווה בכלל והאם זה פועל בכלל משהו? התיישבתי על הספה בסלון והתחלתי לעבור בין הערוצים במסך. באחד הערוצים נתקלתי לפתע בדמותו של הרבי מליובאוויטש עומד ומדבר בבית הכנסת שלו לאחר הדלקת נר חנוכה. נדרכתי מיד והקשבתי בריכוז למה שהרבי מדבר. ומה אני שומע – שהרבי מסביר כי מהשידור הלווייני שמתקיים עכשיו ניתן ללמוד כיצד כל פעולה קטנה של כל יהודי, ולו במקום הנידח ביותר, משפיעה על כל העולם כולו. וכפי שרואים במוחש שאנו עכשיו נמצאים כאן ב770-  ואנו רואים ומדברים עם יהודים בכל קצווי תבל, בארץ ישראל, בפריז, במוסקבה, בהודו ובקלקוטא. בכל מקום יכול יהודי להדליק ולהאיר את העולם כולו!

פלא אדיר. הרבי יושב בברוקלין ומדבר לפני אלפים בכל מיני פינות בעולם. ובו ברגע אכפת לו והוא מכוון את דבריו גם ובמיוחד לאיזה יהודי נידח שיושב לו בקלקוטא, התוהה אם יש בכלל משמעות להדלקת נר חנוכה שלו. והרבי דואג שהוא, "ממש במקרה" יפתח "מכשיר" וישמע את הרבי מדבר על הכוח הנפלא שיש ליהודי בקלקוטא להאיר את העולם כולו!

זה לא רק רוח הקודש ונבואה. זה כמו המוח הגשמי, שמרגיש בכל רגע ורגע ממש מה קורה בכל פינה בגוף, וכשחסר משהו באיזו שהיא פינה, זה ענין שלו והוא דואג למלאות את החסר. כך בדיוק (כמבואר בתניא פרק ב) ראש בני ישראל, חש ומרגיש מה קורה בכל רגע בכל פינה בגוף הגדול הכללי, בעם ישראל כולו שהוא "קומה אחת שלמה", ובכל אחד ואחת מישראל (ועל ידם גם בכל העולם כולו). וכאשר יהודי נידח יושב לו בקלקוטא, ותוהה אם יש בכלל משמעות להדלקת נר חנוכה שלו, מרגיש זאת הרבי ודואג למלאות את החסר.

וזאת נוסף על מה שמדובר בשיחה בכללותה, שכבר התרגלנו לזה והפסקנו לשים לב מה בעצם הרבי אומר כאן ובמקומות נוספים בשיחות אלו –  שכל מה שקורה בעולם זה כתוצאה מפעולותיו של נשיא דורנו משיח צדקנו. וכפי שכתבנו במסגרת זו בשבוע שעבר אודות המהפכות בעולם, נפילת המשטרים העריצים והתקדמות העולם כולו בגדול (למרות "חריקות" שיש עדיין כמובן בכל מיני מקומות) לסיום עידן המלחמות, לעולם טוב יותר, עולם של יותר צדק ויושר ושלום, חירות ושוויון. והוא הדין ואותו הדבר בקשר לכל התגליות וההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות שמתגלות בעולם כל הזמן בקצב מסחרר, כאשר דברים שאתמול היוו חידושים מופלגים, הופכים בין לילה למיושנים, והאפשרויות לחיבור ושיתוף פעולה הדדי עם כל נקודה בעולם גוברת מרגע לרגע (ויחד עם זה, בשביל הבחירה החופשית, גוברת הסכנה, כי יש נגישות מירבית לכל ילד למקומות האפלים והחשוכים ביותר. אבל זה לא סיבה שלא לראות את התכלית האמיתית והטוב שבדברים): מדוע קורים שינויים אלו דווקא בדורנו, ודווקא בשנים האחרונות? אומר הרבי – ושוב, אין אלו תיאוריות של איזה חסיד נלהב, אלא מילים מפורשות של הרבי: זה קורה, לא כפי שיש החושבים שזה נובע מ"התרבות והקידמה" של העולם המערבי מצד עצמו, בגלל המאמץ של המדענים והחוקרים למיניהם. שהרי גם בדורות קודמים הושקעו מאמצים רבים מאד במדע, ואף פעם לא הי' כזה קצב מסחרר של תגליות והתקדמות. אלא כל זה אינו אלא תוצאה מפעולותיו של נשיא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח, שמתקן את העולם כולו לגאולה. כדברי הרבי הנ"ל ש"זוהי גם אחת המטרות העיקריות של ה"לוויין" – כדי שעל ידו יתוסף באחדות האנושיות כולה, לעזור ולסייע אחד לשני גם כשנמצאים בריחוק מקום זה מזה, הן בנוגע לעזר וסיוע גשמי והן בנוגע לעזר וסיוע רוחני, להוסיף יותר בעניני צדק ויושר שלום ואחדות בכל העולם."

ולכן כשם שהובא מהשיחות בשבוע שעבר, שמאז שהרבי שליט"א קיבל את הנשיאות, החל מצב שיותר ויותר כל האומות עוזרים ומסייעים לישראל, ובוודאי שאינם מפריעים לקיום תורה ומצוות בראש חוצות, ואף עוזרים בכך. והאומות אף עוזרים זה לזה באופן שלא הי' מעולם: יהודים תמיד דאגו ליהודים אחרים שנמצאים בקצה אחר של העולם. אולם שגוי ידאג לגוי בקצה השני של העולם שאין לו שום קשר עמו ואין לו שום תועלת מעזרה לו – לא הי' דבר כזה מעולם. ואילו היום, כשקורה אסון באיזה שהוא מקום נידח באפריקה או באסי', שולחים לשם מאמריקה ומאירופה אוכל ותרופות ובגדים. גויים עוזרים במיליארדי דולרים לגויים אחרים שאין להם שום קשר עמם ושום תועלת גלוי' מזה! וכן בנוגע לכל התגליות המדעיות, שמאז שהרבי שליט"א קיבל את הנשיאות ניתנת יותר ויותר האפשרות לשיתוף פעולה ועזרה הדדית לאחדות האנושות כולה. ובשנים האחרונות ממש, הקצב מסחרר ברמות כאלו, שגם בדורנו עד לפני כמה שנים איש לא חלם על כך. ויותר ויותר מנצלים את האינטרנט והלוויינים וכו' לשיתוף פעולה ועזרה הדדית לאחדות האנושות כולה.

מדוע זה קורה דווקא בשנים האלו – משום שהמלך המשיח הכריז שכבר הגיע זמן הגאולה. ולכן, מאז, מואץ פי כמה וכמה גם קצב התגליות המדעיות והטכנולוגיות, המאפשרות שיתוף פעולה ואחדות האנושות כולה לטובה. כשם שדווקא בשנים אלו מתחוללים בעולם כולו ואף במדינות ערב שינויים מפליגים ומהפכות ענק לטובה, משטרים עריצים נופלים בזה אחר זה לטובת ישראל, על ידי תושבי המדינות עצמם וללא נקיפת אצבע מצדנו, בבחינת "למכה מצרים בבכוריהם" (שוב, ראה במיוחד במאמרו של הרב אבישי איפרגן בגיליון 861 של "בית משיח" ועוד). והעובדה שכל השינויים האלו מתחוללים כאילו מאליהם, ללא שמישהו שם לב מי באמת אחראי להם – היא מוכיחה עוד יותר על עוצמתם של השינויים והמהפכות הללו, שהם קורים באופן שהתחתון עצמו משתנה, תוך הרגשה שזה לא דבר שבא אליו מבחוץ, אלא שהוא עצמו רוצה בכך ועושה זאת. כל כך גדולה עוצמת הפעולה של המלך המשיח (כמבואר בדבר-מלכות משפטים תשנ"ב).

הרבי שליט"א מתקן את העולם כולו לקראת הגאולה. ויותר מזה, לא רק שהוא מתקן את העולם בכללותו, אלא הוא מכיר ומרגיש כל אחד ואחת ממש בכל רגע ורגע (וקלקוטא יוכיח). והוא ורק הוא המעביר אליו ומחבר אותו עם החיות האלוקית שהיא כל מהותו ומציאותו וכל חייו – כשם שהמוח שבראש הוא ורק הוא המחבר את כל אברי הגוף עם הנפש המחי' אותם כל הזמן. וכשם שרק על ידי ההתקשרות עם המוח המחבר את כולם עם הנפש כל הזמן אפשר לחיות ולהתקיים – כך אי אפשר לחיות ולהתקיים בעולם אלא אך ורק על ידי ההתקשרות והביטול אל נשיא דורנו משיח צדקנו (ואפילו הפושעים ומורדים בו ולוחמים נגדו, גם הם מקבלים אך ורק ממנו ועל ידו, אלא שהם מקבלים רק מבחינת אחוריים, כמבואר בתניא שם. וככל שההתקשרות והביטול אל הרבי הם בגלוי יותר, כך החיות האלוקית היא בגילוי יותר). ולכן מוטלת עלינו השליחות הנפלאה, החובה והזכות, להביא את העולם כולו להכרה מי באמת עומד מאחורי כל זה, כדי שכל אחד ואחת וכל העולם כולו יקבל את מלכותו בשמחה ויכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

פרסום תגובה חדשה

test email