גם גוי רשע אוהב אנשים שמדברים אמת

יום שני י׳ שבט ה׳תשע״ג
לפתע נכנס לקרון מפקד יחידות "המאה השחורה", גברתן, נמוך ופניו חמוצות ומאיימות. כשראה את ההתקהלות סביב הרבי, נעמד מולו, ולאחר שהרבי נשא מבטו אליו, 'ירה' לעברו בנחרצות ובשפה קשה: "מדוע הרגתם את 'אותו האיש'?!" הרבי לא גילה כל פחד ולא נראה כי הוא ירא מפניו. תשובתו של הרבי 'נורתה' אף היא בצורה חדה וברורה, ללא שמץ של 'עיגולי פינות': "משום שהוא היה בוגד!"
מאת מנחם זיגלבוים
כפר

 

את הסיפור הבא גולל בזיכרונותיו נכדו של האדמו"ר מקאפוסט שהיה 'רב מטעם' בעיירה צ'רניגוב.

 

באותם ימים פעלו ברחבי ברית המועצות אנשי "המאה השחורה" שהופעלו על ידי הממשלה הרוסית וכל תפקידם היה רח"ל להמית יהודים. את אימתם היו אותם גברתניים מפילים בעיקר בקרונות הרכבת משם נהגו להשליך יהודים בעיצומה של דהירה אל מתחת למסילות, אל מותם.

 

עם מלאות שלוש מאות שנה לממלכה הרוסית, הזמינו אנשי המלוכה ארבעת אלפיים מכובדים מכל רחבי ברית המועצות, ראשי ערים, סופרים, אנשי רוח, אנשי משטרה וצבא, וביניהם גם כמה 'רבנים מטעם'. בין אותם מכובדים, נבחר גם אותו נכד של האדמו"ר מקאפוסט.

 

במהלך הנסיעה המרוכזת של כל המכובדים ברכבת אל היעד הסופי – פטרבורג, נעצרה הרכבת ובאחת התחנות הבחין לפתע באדמו"ר הריי"צ שעולה אל הקרון, (היה זה עוד בימי אביו הרש"ב, בטרם קיבל את שרביט הנשיאות.)

 

אותו נכד חשש לחייו של הרבי, שאר בשרו, משום שברכבת היו באותה שעה בין היתר קציני ומפקדי אותה איומה של "המאה השחורה". הוא פנה אפוא אל הרבי הריי"צ והציע לו להיכנס לקרון של האנשים המכובדים בכדי שלא יאונה לו כל רע. הרבי הריי"צ ניאות לבקשתו.

 

דמותו של הרבי בלטה בנוכחותה ועד מהרה התאספו סביבו מכובדים רבים כדי לשמוע מה בפיו. מראה פניו והדרתו של הרבי הרשימו מאד את הנוכחים. הרבי גם דיבר רוסית עשירה ובשפה צחה וברורה, מה שהביא רבים לגלות סקרנות כלפי היהודי שנראה כ"מיושן" אך אינטלגנט.

 

חלפו דקות ארוכות בהן הקשיבו הנוכחים לדבריו של הרבי, כשלפתע נכנס לקרון מפקד יחידות "המאה השחורה", גברתן, נמוך ופניו חמוצות ומאיימות. כשראה את ההתקהלות סביב הרבי, נעמד מולו, ולאחר שהרבי נשא מבטו אליו, 'ירה' לעברו בנחרצות ובשפה קשה: "מדוע הרגתם את 'אותו האיש'?!"

 

הרבי לא גילה כל פחד ולא נראה כי הוא ירא מפניו. תשובתו של הרבי 'נורתה' אף היא בצורה חדה וברורה, ללא שמץ של 'עיגולי פינות':

 

"משום שהוא היה בוגד!"

 

כל הנאספים במקום, ביניהם נוצרים אדוקים, היו המומים מתעוזתו של הרבי. אותו 'רב מטעם', נכדו של הרבי מקאפוסט לא ידע את נפשו מתדהמה. הוא חשב לעצמו שהנה לא יחלפו שניות רבות, ואותו גברתן יוציא סכין או אקדח ויכלה ברבי את זעמו.

 

אותו גברתן אכן התקרב אל הרבי בצורה מאיימת והרים קולו באיומים, אך בין כה וכה נכנס מפקד המשטרה בצ'רניגוב לקרון, ובדקות שהוא התפנה לשוחח איתו, עצרה הרכבת בתחנה בוויטבסק והרבי ירד ממנה ונכנס אל עגלה רתומה לסוסים שכבר המתינה לו ביציאה מהתחנה.

 

נותרה עוד כמחצית שעת נסיעה ברכבת, ושאר הנכבדים בקרון פנו אל אותו 'רב מטעם' כדי לברר מדוע ענה ה'ראבין' תשובה כזו. גם הוא עצמו לא הבין מדוע הרבי הריי"ץ היה צריך לענות בצורה שכזו ולסכן את עצמו.

 

לפתע נכנס שוב אל קרון המכובדים אותו רשע. הוא הביט כה וכה וכשלא מצא את הרבי הריי"ץ פנה אל ה'רב מטעם' ושאלו "היכן הוא ה'ראבין' שלכם?"

 

חרדה נפלה על ה'רב מטעם' שחשב כי כעת ירצה לכלות את זעמו בריי"צ, אך לפתע נתרככו פניו והוא אמר בלשון רכה: "ה'ראבין' שלכם הוא איש אמת! כולכם שקרנים ואני אוהב אנשים שמדברים אמת!"…

 

פרסום תגובה חדשה

test email