26. היום ששה ועשרים יום לעומר – הוד שבנצח

הקראת כתבה
מוצאי שבת י׳ אייר ה׳תשע״ד
כידוע, בכל יום מימי ספירת העומר (שבעה שבועות הכוללים ארבעים ותשעה יום) אנו מתקנים מידה אחת, וביום העשרים ושישה לעומר אנו מתקנים את המידה: הוד שבנצח. מהי משמעות הוד שבנצח בעבודת ה' שלנו?
מאת שולמית שמידע
ענפים כהים שחורים

 

לסדר ספירת העומר של השנה 

 

היום ששה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וחמישה ימים לעומר – הוד שבנצח!

מהי משמעות מספר זה ומידה זו בעבודת ה' שלנו?

עבודת ה' שלנו כוללת מצוות שבין אדם למקום! ומצוות שבין אדם לחבירו!

במלחמה שבין הנפש האלוקית לנפש הבהמית,

הרי שהנפש האלוקית מושכת למעלה ורצונה עז להימשך לקדושה,

ואילו הנפש הבהמית מושכת למטה לארציות ולטומאה.

וכדרך המתאבקים שכל אחד מנסה להפיל את חבירו,

ולאום מלאום יאמץ כשזה קם זה נופל,

כך גם הנפשות נלחמות זו עם זו לשלוט על העיר הקטנה היא הגוף.

תפקידנו בעולם ובמיוחד בימי ספירת העומר,

להתחזק ברצון ותשוקה לנצח את הנפש הבהמית.

אם נתמיד ונדבק במטרה מובטח לנו לנצח.

אלא שההתמדה צריכה להיות בהוד

בהודאה לה' מתוך ענוה וביטול המתבטאים בקבלת עול.

ובמיוחד ביחסי אנוש לדעת שגם התמדה צריכה להיות בגמישות –

"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז".

וכשאני מנצח את היצר לא אייחס לעצמיי את הצלחתי,

כי לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה,

רק ה' עוזר לי במלחמתי עם היצר – שאלמלא הקב"ה עוזרו מי יכול לו?!…

בהשגחה פרטית עשרים ושש בגימטריא שם הוי',

ללמדנו שרק בעזרת ה' אנו מנצחים.

אף שיש לנו בחירה חופשית עלינו לייחס את ההצלחות שלנו לסייעתא דשמייא.

ובאמת מה מוגבל הוא כוח האדם!!!

אלא שעל ידי ההתבטלות שלנו אל ה' וההתכללות וההתאחדות עמו,

אנו מקבלים כוח אלוקי, והנפש האלוקית גוברת על הנפש הבהמית.

זהו סוד ההתבטלות לה' ההופך את הכוחות הטבעיים שלנו לכוחות אלוקיים!

לכן עלינו להודות לה' בכל עת ובכל שעה על העזרה שנותן לנו בהצלחותינו היום יומיות,

ועל הנשמה היא הנפש האלוקית – חלק אלוקה ממעל ממש – שנתן בנו,

שבעזרתה אנו מתגברים על כל המכשולים אף הקשים ביותר.

פרסום תגובה חדשה

test email