28. היום שמונה ועשרים יום לעומר – מלכות שבנצח

הקראת כתבה
יום שני י״ב אייר ה׳תשע״ד
לכל יום מימי ספירת העומר יש הכח המיוחד לו, כך שבספירת העומר יש לנו הזדמנות לעשות עבודה פנימית ולתקן את המידה השייכת לאותו יום. ואם נתמיד לתקן ולשנות יום יום אחת ממידותינו נוכל במהלך ימי הספירה להתפתח ולצמוח ולעלות מעלה מעלה במידות הרוחניות שלנו, כשכל יום בספירה הוא שלב בסולם העלייה שלנו.
מאת שולמית שמידע
טבע

 

לסדר ספירת העומר של השנה 

 

היום שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר – מלכות שבנצח!

מהי משמעות מספר זה ומידה זו בעבודת ה' שלנו?

אנו עדיין במידת הנצח בסיום העבודה לקראת ההצלחה הגדולה.

עדיין עם דביקות במטרה בהרגשת אחריות ומחוייבות

מבלי להתפעל מהמניעות והעיכובים ושאר המכשולים שבדרך,

מאחר שאין אנו מרפים חלילה מאמונה וביטחון בה' שעוזר לאורך כל הדרך,

ובכח ההתמדה וסבלנות אין קץ ממשיכים עד ליעד המצופה…

עכשיו קרוב לסוף הדרך ספירת המלכות מלאת עצמה מקדמת את המנצח בברכה.

היא כוללת בתוכה את כל הספירות שקדמו לה וכולן מצטרפות כאחת.

עכשיו כבר יש שליטה עצמית מושלמת ומצב הרוח מרומם.

המנצח על המקהלה יצא מן ההעלם את הגילוי ומוציא לפועל את כוחו.

ובשמחה גדולה הוא שר את שירת הניצחון – "למנצח שיר מזמור!"

כמלך גיבור הוא נותן תפקיד וביטוי לכל אחד משריו ועבדיו,

ומדריך כל אחד כיצד להביע את עצמו ומתי – "עת לדבר ועת לחשות"…

וכמו שהקב"ה מנצח על מקהלת הנבראים בעולם,

ונותן כח לבריותיו לגלות את האוצרות הגנוזים בהם,

גם אנו שנבראנו בצלם אלוקים ודומים לבוראנו,

מוציאים מן הכח אל הפועל את האוצרות הגנוזים בנו.

ולאחר העבודה שלנו בששת המידות הראשונות המקבילות לששת ימי המעשה,

הגענו למידה השביעית המקבילה ליום השביעי (שבת) שממנו מתברכים כל ימי השבוע.

ולאחר שקיבלנו ברכה שפע ואושר מלמעלה כיאות לספירה השביעית – ספירת המלכות,

אנו צועדים כבני מלכים בטוחים בכוחות האלוקיים שבנו,

ומתהלכים בראש זקוף בהרגשת ניצחון של קדושה,

לאחר שגילינו את האוצרות היקרים הטמונים בנו,

והוצאנו אותם מן הכח אל הפועל.

ומה שנותר לנו הוא לצפות לגילוי מלכות שבנצח האמיתית,

לניצחון של המלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

פרסום תגובה חדשה

test email