29. היום תשעה ועשרים יום לעומר – חסד שבהוד

הקראת כתבה
יום רביעי י״ד אייר ה׳תשע״ד
ספירות ההוד כונסת בפנימיותה את מידת הענוה הטובה מכל המידות הטובות, וכדי לזכות במידה נעלית זו, עלינו להתרוקן מהישות שלנו, להיות "כלי ריקן", כלי ריקן מחזיק את הברכה, מחזיק את השכינה, מחזיק כוחות אלוקיים. וכך נוכל להגיע בקלות לחסד שבהוד, לאהבה אמיתית!…
מאת שולמית שמידע
העיר

 

לסדר ספירת העומר של השנה 

 

היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר – חסד שבהוד!

היום פותחים את שבוע ספירת ההוד,

בקבלת הכח האלוקי המאיר את העולם – "הודו על ארץ ושמים";

כח הקשור לאהרון כהן גדול אוהב שלום ורודף שלום ולבית המקדש מקום השכינה,

ואף לבני אדם כערכנו, שזכינו שחלק ה' מעט מהודו גם על כל אחד מאתנו.

ספירות ההוד כונסת בפנימיותה את מידת הענוה הטובה מכל המידות הטובות,

וכדי לזכות במידה נעלית זו, עלינו להתרוקן מהישות שלנו, להיות "כלי ריקן",

כלי ריקן מחזיק את הברכה, מחזיק את השכינה, מחזיק כוחות אלוקיים.

ראשית עבודת הענוה יסודה ושורשה הוא בהודאה,

שכל מה שיש לנו (העוצמה ההשגים והתכונות) זה מה שקיבלנו מה'

לתכליות נעלות וחשובות שלמעלה מסיפוק הצרכים שלנו.

וכל מה שקורה לנו הן לטוב והן למוטב הוא מאת ה',

ומתוך ענווה וצניעות נודה לה' בשמחה על כל הטובות שגמל עלינו.

מה יפה היא מידת הענוה שכולה הוד והדר ומקרינה עוצמה ושלוה כאחת!

בהיותה שותפה למידת הסבלנות וניצבת לצידה בדממה,

הסבלנות יונקת ממנה כוחותיה, ואנו מתעצמים,

שכן מידת הסבלנות היא מנוע החיים, בעוד הענוה היא הדלק המניע.

חסד שבהוד היא האהבה מתוך ענוה.

אם אין ענוה אין אהבה ואין שמחה.

רק בענוה אמיתית יש היכולת לאהוב את הזולת,

רק בענוה אמיתית אפשר לשמוח.

יהי רצון שנזכה לחסד שבהוד,

לענווה אמיתית מתוך שמחה וטוב לבב

לאהבת ה' ויראתו ולקיום מצות: "ואהבת לרעך כמוך",

שהיא כל התורה כולה.

פרסום תגובה חדשה

test email