30. היום שלושים יום לעומר – גבורה שבהוד

הקראת כתבה
יום רביעי י״ד אייר ה׳תשע״ד
ועוד כח מיוחד יש במידת גבורה שבהוד – היכולת להודות בחטא ולומר את כל נוסח הוידוי בגבורה, ולעמוד מול הכשלונות בעינים פקוחות מבלי לכאוב ובלי להתלונן. בזה טמון סוד היציאה מן המיצר, השחרור, הגאולה הפרטית. זוהי ראשית העבודה ועיקרה ושורשה של התשובה.
מאת שולמית שמידע
מתחת למים

 

לסדר ספירת העומר של השנה 

 

היום שלושים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר – גבורה שבהוד!

ספירת ההוד כונסת בפנימיותה את מידת הענוה המידה הטובה ביותר מכל המידות הטובות,

כשבני אדם מתרוקנים מהישות שלהם ומתמלאים שכינה הם בעצם מגלים אלוקות.

שאין עוד מלבדו – אפס זולתו!

ואכן הענוה הדורשת ביטול עצמי מביאה ליראת ה' ולרגש כבוד לזולת ומגלה את הקב"ה.

בדרך כלל במידת ענוה וביטול אדם שותק, עומד מן הצד, לא מתערב…

אולם יש להיזהר שלא להשתמש באיצטלה של ענוה במקום שנדרשת פעולה נועזת,

פעמים גם מידת הענוה דורשת ביקורת ומיקוד לכיוון שמאל יותר.

לשם כך באה לעזרת מידת ההוד מידת הגבורה (שמקו שמאל),

ובשיתוף פעולה הן לוקחות אחריות ומטפלות בטעון תיקון ומתקנות אותו.

ועוד כח מיוחד יש במידת גבורה שבהוד

היכולת להודות בחטא ולומר את כל נוסח הוידוי בגבורה,

ולעמוד מול הכשלונות בעינים פקוחות מבלי לכאוב ובלי להתלונן.

בזה טמון סוד היציאה מן המיצר, השחרור, הגאולה הפרטית.

זוהי ראשית העבודה ועיקרה ושורשה של התשובה.

וכשאנו עושים את זה בזריזות ובשמחה ובגבורה אז אנו נעשים טהורים,

ומוכנים לקבל את התורה בחג השבועות כבמעמד הר סיני.

יהי רצון שנהיה כלי ריקן המחזיק את הברכה,

ונתקדש וניטהר בשמחה ובגבורה,

ונזכה לקבלת התורה בפנימיות בגאולה האמיתית והשלימה.

פרסום תגובה חדשה

test email