44. היום ארבעה וארבעים יום לעומר – גבורה שבמלכות

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ט אייר ה׳תשע״ד
קיבלנו סמכות לנהל את עניינינו מתוך בחירה חופשית ועצמאות, ומידת הגבורה מסייעת לנו לתקן את העולם בתוקף. ואף שיש לנו הסמכות לשלוט ולבקר, אנו מכבדים גם את סמכותם של אחרים, ועושים זאת מתוך אהבה ודרכי נועם בלי לוותר על עשייה ופעולה. זהו כוחה של ענווה אמיתית הנותנת לנו כח ועוז לעשות ולפעול את מעשינו הטובים.
מאת שולמית שמידע
על לוח צהוב

 

לסדר ספירת העומר של השנה 

 

היום ארבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושני ימים לעומר – גבורה שבמלכות

מידת המלכות היא האחרונה משבע המידות ומקבלת מכולם.

לה עצמה אין משלה כלום – "לית לה מגרמה כלום",

לכן כולה ביטול וענווה.

ואכן, לאחר שעבדנו על שש המידות הראשונות,

התמלאנו אהבה עם חוש ביקורת חיובי מתוך רחמים,

כשמידת הנצח מסייעת בעדנו להתמיד בדרכנו,

ומידת היסוד (מידת ההתקשרות) מנתבת את מידותינו בתוך נפשנו.

עכשיו אנחנו מסודרים – אנו מקושרים לה' ולתורתו מתוך אמונה וביטחון בה',

ועם זאת מתחברים בהרמוניה עם המשפחה והחברים.

במצב זה שרביט המלוכה בידינו,

יש לנו שליטה על כל העניינים הסובבים אותנו.

אנו עובדים את ה' בשמחה של ענוה כבני מלכים,

ובהיותנו עבדי ה' הנאמנים, אנו נעשים אף מלכים ממש, שהרי "עבד מלך מלך".

ואכן, קיבלנו סמכות לנהל את עניינינו מתוך בחירה חופשית ועצמאות,

ומידת הגבורה מסייעת לנו לתקן את העולם בתוקף.

ואף שיש לנו הסמכות לשלוט ולבקר, אנו מכבדים גם את סמכותם של אחרים,

ועושים זאת מתוך אהבה ודרכי נועם בלי לוותר על עשייה ופעולה.

זהו כוחה של ענווה אמיתית הנותנת לנו כח ועוז לעשות ולפעול את מעשינו הטובים.

ובזכות מעשינו ועבודתנו בקרוב ממש תתגלה מלכות ה' בעולם –

"והיתה לה' המלוכה", "והי' ה' למלך על כל הארץ גו'" בגאולה האמיתית והשלימה.

מלכות ה' יתברך תתגלה בגבורה – בתגבורת החיות תגבורת הקדושה.

הקב"ה שהוא א-ל גיבור ("אתה גיבור") שעתה הוא נסתר ונעלם מעינינו עד ש"ישת חושך סתרו",

יצא ממחבואו וימלוך עלינו ונעבור מיד מגלות לגאולה,

בגאולה שאין אחריה גלות,

וכפי שהובטחנו "ה' ימלוך לעולם ועד".

פרסום תגובה חדשה

test email