השבת מקור הברכה

הקראת כתבה
יום שני י׳ מרחשון ה׳תשע״ד
שבת היא ערך עליון ביהדות. שבת מאחדת את המשפחה ומקשרת אותנו לקב"ה. השבת היא מקור הברכה וכל השומר שבת כאילו שמר את כל התורה כולה.
טירה
תוכן העניינים

   

  שבת היא ערך עליון ביהדות. כל העולם חייב תודה לישראל על שהנחיל לו את רעיון המנוחה אחת לשבוע.

   

  שבת מאחדת את המשפחה ומקשרת אותנו לקב"ה. השבת היא מקור הברכה וכל השומר שבת כאילו שמר את כל התורה כולה.

   

  וכבר הובטחנו שאם אנו משמרים שתי שבתות כהלכתן אנו נגאלים.

  שבת שלום.

   

   

  פרסום תגובה חדשה

  test email