3. היום שלושה ימים לעומר – תפארת שבחסד

הקראת כתבה
יום שישי י״ח ניסן ה׳תשע״ד
בעוד חסד וגבורה מושכים לשני קצוות, מידת התפארת היא המידה הממוצעת המאחדת ביניהן, וכששתי מידות אלה מתחברות ומתאחדות הרי שנוצרת מהן מידת התפארת – כליל השלימות, פאר ויופי בעל גוונים, הנוצר משני צבעים. וכאשר החסד והתפארת כלולים זה בזה, אז האהבה מאוזנת ויש בה מיזוג בין נתינה בשפע לבין ביקורתיות והגבלה בנתינה. כך נוצרת אהבה אמיתית ומדוייקת הבונה בניין מפואר ומשוכלל של יחסים הרמוניים בין בני אדם, יחסי אהבה הבנויים על האמת והשלום. זוהי מעלתה של מידת התפארת שבחסד.
מאת שולמית שמידע
ציפורים עפות

לסדר ספירת העומר של השנה 

על פי החסידות והקבלה מידת החסד היא מידת אברהם אבינו, ומידת הגבורה מידתו של יצחק אבינו, ואילו מידת התפארת היא מידתו של יעקב, הבחיר שבאבות, המשלב בהרמוניה נפלאה את מידת החסד ומידת הגבורה, אהבת ה' ויראתו, על כן זכה יעקב שמיטתו שלימה ואין בבניו שום דופי.

אם כן, בעוד חסד וגבורה מושכים לשני קצוות – חסד לימין וגבורה לשמאל, מידת התפארת היא המידה הממוצעת המאחדת ביניהן, וכששתי מידות אלה מתחברות ומתאחדות הרי שנוצרת מהן מידת התפארת – כליל השלימות, פאר ויופי בעל גוונים, הנוצר משני צבעים חד גוניים. וכאשר החסד והתפארת כלולים זה בזה, אז האהבה מאוזנת ויש בה מיזוג בין נתינה בשפע לבין ביקורתיות והגבלה בנתינה. כך נוצרת אהבה אמיתית ומדוייקת הבונה בניין מפואר ומשוכלל של יחסים הרמוניים בין בני אדם, יחסי אהבה הבנויים על האמת והשלום. זוהי מעלתה של מידת התפארת שבחסד.

על כן נזכור שכאשר אנו מתקשים לשלב בין שני קטבים המנוגדים זה לזה והרחוקים זה מזה, כאשר מישהו מרגיז אותנו וקשה לנו לאהוב אותו, כאשר יש חילוקי דעות בינינו לבין אחרים, כאשר יש בתוכנו דעות והרגשות מנוגדות זו לזו היוצרות אצלנו קונפליקטים רבים, הרי שמידת התפארת יכולה לבוא לעזרתנו והיא תמיד מוכיחה לנו שאפשר להפוך "אויב" ל"אוהב" ו"מתנגד" ל"מקבל".

כוחה של מידת התפארת נעוץ בהתחברות הישירה שלה ל"אין סוף", שמשם היא מקבלת את עוצמתה, וכאשר אנו מאמצים את מידת התפארת, יש לנו יכולת לקבל כוחות אלוקיים מיוחדים המאפשרים לנו לחבר הפכים.

הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מחבר הפכים. מאש ומים המתבטלים אל ה' נוצרו השמים. אש ומים שבטבעם כאן בארץ להילחם זה בזה ולבטל זה את זה שם למעלה מתחברים, שם הם כמו שרים בהיכלו של מלך, שחיים יחדיו בשלום מאימת המלך. לכן גם אנו בהיותנו בני מלך השואפים להידמות למלך, גם לנו ניתנו הכוחות לעשות שלום בין דברים הנראים כסותרים זה את זה, גם אנו יכולים לקבל אנשים שדעותיהם מנוגדות לדעותינו, ומה טוב אם נעשה קודם כל שלום בתוך עצמנו.

אמנם כל אחד מהיצרים שלנו (הטוב מצד אחד והרע מצד שני) מושך לצד אחר, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, איך היינו יכולים להתגבר על היצר הרע, המושך אותנו לשנאה וקנאה ותחרות, אלא שבעבודת ה"אתכפיא" למי שברא אותנו, כאשר רק אותו אנו משליטים עלינו, נוכל בדרך ישרה וקלה להתייחס באהבה לא רק לאדם זר, אלא גם לאדם שאינו ראוי לאהבה, ואפילו לאדם שפגע בנו, ואף אם לא ישיב לנו אהבה, כי מידת התפארת היא מידת רחמים, ובעל רחמים אינו דורש תמורה.

אם כן, על ידי מידת התפארת היא מידת הרחמים, הכלולה במידת החסד, נוכל לחיות באהבה ואחוה ושלום ורעות כפי שמנחה אותנו תורתנו הקדושה בלי להחזיק טובה לעצמנו.

פרסום תגובה חדשה

test email