22. היום שנים ועשרים יום לעומר – חסד שבנצח

הקראת כתבה
יום רביעי ח׳ אייר ה׳תשע״ד
וכאשר מידת החסד נכללת במידת הנצח הרי שאדם יודע לבחור בדברים הטובים ובאנשים הטובים, שבהם נמשכת אהבתו וחסדו בהתמדה ובשיתוף פעולה יציב פורה ובונה, וביחד הם נלחמים ברע וכובשים את העולם כדי לעשות לו ית' דירה בתחתונים. זהו חסד שבנצח.
מאת שולמית שמידע
עץ

לסדר ספירת העומר של השנה 

מידת הנצח כשמה כן היא ניצחון ונצחיות, היינו, שליטה מתמדת. בהיותה ענף ממדת החסד, הרי שהיא ממשיכה להזרים את השפע והאהבה של מידת החסד בעוצמה רבה ובהתמדה עד לניצחון.

ובעצם, מידת הנצח מושרשת בעצמות ה' יתברך ומשתלשלת למטה לעצם הנפש של האדם עד שיש לו רצון עז לנצח את הרע, והוא מוכן להפקיר את כל האוצרות שאצרו אבותיו ואבות אבותיו. הוא מוכן לבזבז הון יקר ונעים, שאין העין שולטת בו ואין הוא משתמש בו בגלל יוקרו וחשיבותו. ואין הוא נרתע אף "להשליך חייו מנגד" עבור נצחון המלחמה.

אם כן, מהו האוצר היקר ביותר של האדם והכח האינסופי שלו? הוא אוצר יראת שמים! בחינת היראה והביטול העצמי של הנפש! שבכח זה הנפש דבקה בעצמות אין סוף. וכאשר אדם מגיע למדרגה זו של דבקות בה' מתוך ביטול מוחלט, מידת הנצח העליונה מתלבשת במידת הנצח שבנפשו ומסייעת לו לנצח במלחמת הקודש שלו. הוא מצליח לנצח את הסטרא אחרא והקליפות המעמידות בדרכו כל מיני מכשולים מבית ומחוץ ומפריעות לו בעבודת ה' שלו.

ואכן, יש רע בעולם יש סטרא אחרא וקליפות הנלחמות בקדושה, וכאשר מנצחים את הרע המנגד לאלקות הוא נשבר. וככלי שבור הוא מעיד בגלוי על כחו של המנצח ששבר אותו, לכן "שבירתן היא תקנתן". כך מתמלאת הכוונה העליונה להיות לה' ית' "דירה בתחתונים" – בעולם הזה התחתון, על ידי שוכני התחתונים. זוהי מידת הנצח המגלה את הביטול העצמי של נפש האדם ועל ידי כך היא ממשיכה את התגלות העצם, עד שנפתחים לאדם אוצרות עליונים המסייעים לו בניצחון במלחמתו ברע.

וכאשר מידת החסד מתכללת במידת הנצח הרי שאדם יודע לבחור בדברים הטובים ובאנשים הטובים, שבהם נמשכת אהבתו וחסדו בהתמדה ובשיתוף פעולה יציב פורה ובונה, וביחד הם נלחמים ברע וכובשים את העולם כדי לעשות לו ית' דירה בתחתונים. זהו חסד שבנצח.

פרסום תגובה חדשה

test email