36. היום שישה ושלושים יום לעומר – חסד שביסוד

הקראת כתבה
יום שישי כ״ג אייר ה׳תשע״ד
אין פלא למה המשיל שלמה המלך בשיר השירים את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לקשר בין איש לאשה, ואין פלא למה אמרו חז"ל, שאם כל הכתובים הם קודש הרי ששיר השירים הוא קודש קודשים, שהרי שיר השירים מבטא באופן החזק ביותר את מידת החסד שביסוד. מידה המחייבת עבודה ויגיעה ששכר גדול בצידה שמביאה לאושר בחיים.
מאת שולמית שמידע
ה

לסדר ספירת העומר של השנה 

היום אנו מתחילים את תיקון מידת היסוד.

ספירת היסוד כוללת את כל הספירות הקודמות לה והיא מעבירה אותן לספירת המלכות וממידת המלכות מתפשט השפע בעולם.

ובנפש האדם מידת היסוד היא המידה של ההתקשרות בין המשפיע והמקבל, ובעצם היא היסוד לכל החיים המשותפים. ואמנם כל המידות: אהבה (ממידת החסד) משמעת (ממידת הגבורה) רחמים (ממידת התפארת) התמדה (ממידת הנצח) וענוה (ממידת ההוד) כולן יוצרות קשר בין שני אוהבים, אולם קשר יכול להגיע לשלימותו רק על ידי מידת היסוד, כי מידת היסוד המחברת בין השמים לארץ בונה קשר של התאחדות והתכללות איתן ויציב.

בני אדם בטבע בריאתם הם אנשים חברתיים שזקוקים לקשרים עם הזולת: קשרי משפחה, קשרי חברות, קשרי שכנים וכדומה, כאשר הקשר החזק שבכולם הוא הקשר בין איש לאשה. כל הקשרים עם בני אדם מחזקים ומעצימים אותנו ולא עוד אלא שמלמדים אותנו להתקשר לאבינו שבשמים.

ואכן יסוד הבריאה ותכליתה הוא הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. קשר העושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, ובעיקר הוא עושה את היחוד בין קודשא בריך הוא ושכינתיה.

*

הבסיס לכל קשר הוא האהבה הנובעת ממידת החסד. ללא אהבה אין שום אפשרות ליצור קשר באמת, וברוך השם שחנן אותנו גם ביכולת לאהוב וגם בחוש ליצירת קשר. האהבה לזולת קיימת בתוכנו רק צריך לעורר אותה. אהבה זו נובעת מן הקשר הטבעי בהיותנו עם אחד, נשמה אחת כאשר "אב אחד לכולנה", שרק הגופים מחולקים. ואם כן, לא קשה לפתח את האהבה ולהעצים אותה במיוחד בין בני זוג, שהרי איש ואשה הם חצי ועוד חצי שהרבה למעלה מכל קשר אחר שהוא אחד ועוד אחד.

לכן אין פלא למה המשיל שלמה המלך בשיר השירים את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לקשר בין איש לאשה, ואין פלא למה אמרו חז"ל, שאם כל הכתובים הם קודש הרי ששיר השירים הוא קודש קודשים, שהרי שיר השירים מבטא באופן החזק ביותר את מידת חסד שביסוד. מידה המחייבת עבודה ויגיעה ששכר גדול בצידה שמביאה לאושר בחיים.

פרסום תגובה חדשה

test email