46. היום שישה וארבעים יום לעומר – נצח שבמלכות

הקראת כתבה
יום ראשון ג׳ סיון ה׳תשע״ד
היום שישה וארבעים יום לעומר – נצח שבמלכות. עניינה של ספירות המלכות הנמוכה ביותר, הנעוצה בעליון ביותר, שהיא מאירה בנו ובעולם כולו, עד שאנו חשים קרובים ביותר למלך מלכי המלכים ומתבטלים אליו ומתכללים בו. וזוכים לקבל את כל השפע, כדי שנוכל לעשות עבודתנו בעולם, עד שהטוב ינצח את הרע.
מאת שולמית שמידע
דשא

לסדר ספירת העומר של השנה 

היום שישה וארבעים יום לעומר – נצח שבמלכות,

אנו מתקדמים בספירת המלכות מתוך ביטחון במלך מלכי המלכים,

שרק הוא הא-ל הטוב היודע רזי עולם ברא את העולמות והנבראים כדי להיטיב להם,

כדי לתת להם את הטוב ביותר, כדי לתת להם את עצמו על ידי התגלותו.

ומכיון שהפקיד בידינו את המשימה לסייע לו בהכנת העולם לגאולת עולמים,

בו ידור עצמותו ומהותו בעולם כמו אדם הדר בדירתו ויהיה מתהלך בינינו ולא נהיה מזדעזעים,

אנחנו דבקים במטרה – לומדים תורה ושומרים את מצוותיה בהרגשת אחריות!

ואיננו מתפעלים מכל מיני מניעות ועיכובים העשויים להוות מכשול בדרכנו,

כי יש לנו אמונה וביטחון בה' העוזר לנו לאורך כל הדרך.

ברוך ה', היום כבר הגענו למידת נצח שבמלכות.

מידה הנותנת לנו סבלנות וכח התמדה להמשיך ליעד של חג מתן תורה –

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות…

*

היום כאשר אנו קרובים לסוף ספירת העומר,

מידת הביטחון שלנו בה', מלך מלכי המלכים שמלכותו לעד קיימת ובכל משלה, מתעצמת.

ולאוזנינו מגיעה קריאת בת קול בנעימות וערבות: "בואי כלה", "בואי כלה".

וכולנו יוצאים לקבל את פני המלך החתן, ככלה חסודה המתכוננת לחופה.

וכאשר אנו צועדים במארש של ניצחון בתחושה של בני מלכים,

אנו כבר שרים את שירת הניצחון,

מתוך הודאה למלך, המנצח האמיתי, שסייע לנו בכל הדרך,

ומרוב שמחה לקראת התגלותו בחג השבועות.

*

נכון, כולנו בני אדם עם חולשות אנושיות,

גם לנו הרבה שאלות ותהיות על הבורא ועל הבריאה,

על הסתר הפנים, על "צדיק ורע לו" ועל "רשע וטוב לו" וכיוצא בזה.

לפעמים נדמה לנו, שאילו ניתנה לנו רשות לתת עצות לבורא עולם,

היינו נותנים לו עצות להתנהג עם בריותיו אחרת.

ולפעמים גם אנו שואלים דוגמת המלאכים: "על מה שוא בראת בני אדם"?…

אולם תמיד הביטחון בה' ובמעשיו גובר,

ובאמת אנו סומכים עליו מתוך ידיעה ברורה, שהוא צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו.

ברור לנו, שלא נוכל להיות בעלי חסד ורחמים יותר מבורא עולם,

לכן תמיד אנו חוזרים לאמונה, שאין לנו אלא לסמוך על בורא עולם שהוא הא-ל הטוב,

וכי באמת אין רע יורד מלמעלה.

וגם אנו כמו אדמו"ר הזקן, צדיק יסוד עולם היודע רזי עולם,

מבינים בסופו של דבר, שבורא העולם ברא את העולם בדיוק כמו שהיה צריך לברוא אותו.

זהו עניינה של ספירות המלכות, שלכאורה היא הספירה הנמוכה ביותר,

אולם למעשה היא נעוצה בעליון ביותר, בפנימיות הכתר, בכתר שבכתר.

וכאשר היא מאירה בנו ובעולם כולו,

אנו חשים קרובים ביותר למלך מלכי המלכים ומתבטלים אליו ומתכללים בו,

עד שמידת המלכות מעבירה אלינו את כל השפע,

כדי שנוכל לעשות את עבודתנו בעולם עד שהטוב ינצח את הרע.

לכן נמליך את הקדוש ברוך הוא למלך כבר עכשיו עוד לפני חג השבועות,

ונתפלל שכבר בחג מתן תורה זה נגיע לתכלית הניצחון המוחלט

בגאולה האמיתית והשלימה בו יהיה ה' למלך על כל הארץ בשלימות ובאופן נצחי.

פרסום תגובה חדשה

test email