מה לומדים מהתבוננות ב"אטום"?

הקראת כתבה
יום שישי כ״ט סיון ה׳תשע״ד
התבוננות בדבר הקטן הנקרא "אטום" מעוררת התפעלות ובעיקר אמונה חזקה וביטחון בבורא עולם הכל יכול המשגיח עלינו.
טבע

 

הבעל שם טוב לימד אותנו שבכל דבר שרואים יש ללמוד הוראה בעבודת ה'.

 

מה לומדים כאשר מתבוננים באטום?

 

המדענים בדורות האחרונים גילו שהחלק הקטן ביותר הקיים בחומר העולם הוא האטום. והאטום עצמו מורכב ממספר עצום של חלקיקים המקיפים נקודה מרכזית בתוכו כאשר הם פועלים זה על זה, ואין האטום מושלם כל עוד חלקיקים אלו אינם מצטרפים זה לזה בסדר נפלא.

 

והדבר מעורר תמיהה והתפעלות, כיצד ניתן להכניס בתוך דבר קטן כל כך, שאי אפשר לראותו כלל בעין פשוטה, ריבוי עצום של חלקיקים, ולא עוד אלא שבין חלקיקים אלה יש סדר והרכבה מופתיים. והדבר המדהים ביותר הוא שהם סובבים סביב נקודה מרכזית דוגמת הכוכבים והגלגלים הסובבים סביב הארץ מרכז העולם.

 

גם בהתבוננות ב"עולם קטן" הוא גוף האדם, רואים במוחש שמיליוני החלקיקים שבגופנו, פועלים זה עם זה בקביעות ובסדר מופתי.

 

וכאן מתגלה שכוחו של כל נברא הוא הכח האלוקי הפועל בו. מתגלה כח הבורא, שמעל הזמן והמקום הכל יכול, שלא נמנע ממנו לדחוס ריבוי עצום כזה של חלקיקים בדבר כזה קטן. ורק הוא יכול לצרף אותם ולהפעילם בסדר מופתי.

 

ומהעובדה שאותם חלקיקים קטנים דומים בפעולת סיבובם סביב נקודה מרכזית לגרמי השמים הסובבים את הארץ, למדים שאצל הקדוש ברוך הוא כל הנבראים הם בהשוואה אחת, כי הוא משוה קטן וגדול.

 

עובדות אלה מחזקות בנו את האמונה בבורא עולם המשגיח על כל נברא ובפרט עלינו – המין האנושי, נזר הבריאה – בכל צעד בחיינו.

 

ומתוך אמונה חזקה בבורא עולם הכל יכול, נבוא גם לידי ביטחון בה' שבכל הפרטים בחיינו מרגע לידתנו ועד בגרותנו יש סדר מופתי, כאשר כל הפרטים המחוברים ביניהם בהרמוניה מופלאה מתאימים לכוונה העליונה ולתכלית הבריאה הגאולה האמיתית והשלימה בה יתגלה הקדוש ברוך בעולם בכל עצמותו. ואם אין אנו רואים את זה, ואין אנו מבינים את זה, זוהי רק בעיה של קוצר הראיה וצרות המוחין שלנו. וכמו שאמרו חז"ל: ״אם ריק הוא – מכם״ (ירושלמי פאה פ״א).

 

(על פי שיחת הרבי לשבת פרשת בהר תשמ״ו)

פרסום תגובה חדשה

test email