חתונה – ברית לבנין עדי עד בקדושה

הקראת כתבה
יום שני כ״ד תמוז ה׳תשע״ד
מעמד הר סיני הוא החתונה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ישראל. חתונה קדושה! אירוע כלל עולמי! ומזה יש ללמוד שכל חתונה בישראל היא ברית לבנין עדי עד בקדושה.
מאת שולמית שמידע
אנשים מדלגים

 

 

מעמד הר סיני – חתונה קדושה!

הבה נתבונן במעמד הר סיני, אותו מעמד שקרה פעם אחת בהיסטוריה לפני כשלושת אלפים ושלש מאות שנה ולא יחזור עוד לעולם.

 

מהו מעמד הר סיני?…

 

מעמד הר סיני הוא החתונה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ישראל. חתונה קדושה! אירוע כלל עולמי!

 

לכן מובן מדוע, כאשר נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל בהר סיני שררה דממה עמוקה בכל הבריאה, ציפור לא צייץ עוף לא פרח שור לא געה… כל הנבראים המתינו בחרדת קודש ליציאת השכינה לקראת עם ישראל כחתן היוצא לקראת הכלה.

 

החתן, הקדוש ברוך הוא, מלווה בשושביניו מלאכי השרת כאשר הוא עטוף בהינומה נפלאה של ענן כבוד בו הוא עומד לכסות את פני הכלה, כנסת ישראל. כנסת ישראל, מקור נשמות ישראל מגיעה לחתונה במלוא הדרה לא רק עם בני הדור יוצאי מצרים, אלא עם כל נשמות ישראל של כל הדורות על כל פרטיהם.

 

והנה נשמע קול שופר, קול שהולך ומתעצם ומכריז על החופה הגדולה העומדת להתקיים שם בראש הר סיני. כל הנבראים עוצרים נשימה ומצפים לרגע השיא – הקידושין! שיהפכו את הקשר בין ישראל להשם לבנין עדי עד.

 

אכן זוהי החתונה הגדולה ביותר, שבשבילה נברא העולם. וכמו שהבטיח לנו החתן בורא עולם: וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים: וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'.

 

טכס חופה מושלם עם תורה – כטבעת נישואין, בעדים כשרים – שמים וארץ, וחופה כשרה – "כפה עליהם הר כגיגית".

 

וכמו ה״טבעת״ מתנת הקידושין שמקבלת הכלה מחתנה והיא מלווה אותה בכל רגע מחייה, ומזכירה לה את רגעי השיא של יצירת הקשר בינה לבין חתנה, דבר שנעשה ברוב עם ובהדרת כבוד, וממנה היא שואבת עידוד ברגעים לא קלים בחייה. כן התורה שעל ידה קידש אותנו הקדוש ברוך, היא חיינו וממנה אנו שואבים כוחות בכל עת. ולא בכדי בחר ה' באיתני הטבע השמים ובארץ הקיימים לעולם להיות העדים בחתונה. ובחר בצאצאים שלנו עד סוף כל הדורות להיות ערבים בעדנו.

 

מדוע בחר ה' בעם ישראל מכל האומות?

נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא העליון העל טבעי והבלתי בעל גבול רצה לגור פה בעולם הזה התחתון החומרי ונחות. נתאוה להמשיך ולהשפיע את כוחותיו הרוחניים האינסופיים בעולם הגבולי שיש בו דומם, צומח, חי, ומדבר על ידי עבודת אדם. ומלכתחילה על ידי כל בני האדם. אולם מאחר שקלקלו בחטאיהם בדור המבול ובדור הפלגה וכו', בחר ה׳ את עם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, למלא תפקיד זה במעמד הר סיני.

 

זוהי ברית הנישואין שכרת ה' עם ישראל במעמד הר סיני למלא את תכלית הכוונה העליונה בלימוד תורה וקיום מצוות, להמשיך את אור האין סוף בעולם ולעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים.

ומאחר שהטיל עלינו הקדוש ברוך הוא משימה גדולה וקשה כל כך, נתן לנו כוחות למילוי המשימה. הוא הפקיד בידינו נשמה גבוהה, נפש אלוקית, שבה ועל ידה מתעלה היהודי לדרגה רוחנית גבוהה ביותר בהיותו חלק אלוקה ממעל ממש. לכן בנקל הוא יכול להגיע לדרגת קודש עליון ולהשיג את עצמות האלוקות, ובקיום המצוות נעשה חד ממש עם קודשא בריך הוא למלא את תכלית הכוונה בבריאת העולם להוריד את השכינה לעולם.

 

כל חתונה בישראל היא דוגמת מעמד הר סיני

כל חתונה, שהיא כריתת ברית בין איש לאשה, היא מעין ודוגמה לנישואין בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. לכן חתונה נקראת ברית נישואין ובחתונה יש חופה וקידושין, ללמדנו על קדושת חיי הנישואין. ועל כן גם בבית הפרטי שבונים בני הזוג, עליהם להפנים בתודעתם, שתכלית הכוונה העליונה בבריאת העולם להיות לו יתברך דירה בתחתונים, דבר הכולל את הבית הפרטי של כל משפחה. אם כן, כל זוג צריך לשאוף ששכינה תהיה ביניהם וביתם יהיה בית מקדש.   

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email