העונג בשמים מאיחול 'לשנה טובה'

הקראת כתבה
יום שלישי כ״ב אלול ה׳תשע״ד
"הרי שני מלאכים מלווים את האדם, וכשהם שומעים איך שכל אחד אומר לחברו בליל ראש השנה אחרי תפילת ערבית 'לשנה טובה תכתב ותחתם' בטוהר הלב, הם עולים למעלה כמליצי יושר להמליץ ולהפציר על שנה טובה ומתוקה".
מאת מנחם זיגלבוים
העיר

 

בכל שנה, בערב ראש השנה, היה נוהג הרבי ה'צמח צדק' לומר מאמר חסידות בשילוב דברי התעוררות.

 

בערב ראש השנה תר"ח דרש הרבי מאמר חסידות בעניין שלושה מושגים במילה "הכל": 'הכל הולך אחר החתום', 'הכל הולך אחר המעמיד', 'הכל הולך אחר העיקר'. אחר כך אמר:

 

"היום אנו צריכים להתכונן לקבל את אבינו מלכנו. אבא אוהב לב טהור, ומלך אוהב לבוש נקי". והוסיף לדבר על העבודה של ראש השנה, לטהר את הלב ולנקות את ה'לבושים', וסיים: "הרי שני מלאכים מלווים את האדם, וכשהם שומעים איך שכל אחד אומר לחברו בליל ראש השנה אחרי תפילת ערבית 'לשנה טובה תכתב ותחתם' בטוהר הלב, הם עולים למעלה כמליצי יושר להמליץ ולהפציר על שנה טובה ומתוקה".

 

כשגמר את דבריו, סיים: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".

 

הרבי מהר"ש, בנו של ה'צמח צדק', סיפר כי אותה שנה באמת הייתה שנה טובה.

 

סיפור זה סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ ובסופו הוסיף:

 

"לזקני, הרבי מהר"ש, היה זה ראש השנה הראשון שלאחר הבר מצווה שלו, והוא שמע אז את העונג שיש למעלה מהרעש הגדול שנבע מברכת 'שנה טובה' שאיחלו איש לרעהו כל מאות המתפללים ששהו ב"אולם הקטן".

 

"בקבלה מבואר" – הוסיף הרבי הריי"צ – "שיש הבדל בין שמיעת העניינים שלמעלה בין קודם בר מצווה לאחר בר מצווה. ובשנה הראשונה שלאחר הבר מצווה, שמע זקני מהר"ש את העונג שלמעלה מרעש הברכות שלמטה"…

 

(סיפורי חסידים, הרב זוין)

 

פרסום תגובה חדשה

test email