במה התפללת?

הקראת כתבה
יום ראשון ד׳ תשרי ה׳תשע״ה
השיב הרבי: אני התפללתי עם הסטנדר; התבוננתי בכך שהתהוות הגשמיות היא ממהותו ועצמותו יתברך.
מאת מנחם זיגלבוים
הפשטה

 

פעם שאל אדמו"ר הזקן את בנו, אדמו"ר האמצעי, בעת סעודת יום-טוב של חג הסוכות: באיזו התבוננות התפללת בראש השנה שעבר?

ענה הבן: התבוננתי במאמר "וכל קומה לפניך תשתחווה", כיצד בחינת "אדם קדמון" בטלה לאין-סוף (ספירות רוחניות הנעלות ביותר).

חזר אדמו"ר האמצעי ושאל את אביו: ואתה, אבא, במה התפללת?

השיב הרבי: אני התפללתי עם הסטנדר; התבוננתי בכך שהתהוות הגשמיות היא ממהותו ועצמותו יתברך.

(אגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ)

פרסום תגובה חדשה

test email