מלכות שמים בלי הגבלות

הקראת כתבה
יום ראשון ד׳ תשרי ה׳תשע״ה
"לנו" – סיים אדמו"ר הריי"צ – נוגע רק מלכות שמים בלי הגבלות…"
מאת מנחם זיגלבוים
את הבניין

 

סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ:

 

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב נ"ע היה מתפלל מוסף בראש השנה כשליח ציבור לפני העמוד. לפני שהיה מתחיל את הקדיש היה נענה ואומר במתק לשונו:

 

"הקיסר הפרוסי אומר: 'אני הוא הקיסר'. הקיסר הרוסי אומר: 'אני הוא הקיסר', וכדומה. ואני, לוי יצחק בן שרה, אומר: 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא וכו'.

 

"לנו" סיים אדמו"ר הריי"צ – נוגע רק מלכות שמים בלי הגבלות…"

 

(ספר השיחות תרפ"ט)

 

פרסום תגובה חדשה

test email