הסגולה שבשמיעת "כתר"

הקראת כתבה
יום ראשון ד׳ תשרי ה׳תשע״ה
בזכות שמיעת 'כתר' מרבי לוי-יצחק מברדיטשוב בימים הנוראים, היו נשים עקרות נפקדות וזוכות לתשועה.
מאת מנחם זיגלבוים
טיפות

 

סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ:

 

הגאון רבי חיים מבריסק היה מרבה לספר מעשיות על צדיקים.

 

בעת אספת הרבנים שהתכנסה בעיר פטרבורג בשנת עת"ר, סיפר לנוכחים:

 

"ידוע כי בזכות שמיעת 'כתר' מרבי לוי-יצחק מברדיטשוב בימים הנוראים, היו נשים עקרות נפקדות וזוכות לתשועה. לסגולה זו ביאר רבי חיים – יש מקור בש"ס". כאן החל רבי חיים מבריסק להציע את הראיה מהש"ס בפני הנוכחים.

 

בין הנוכחים היו החסידים רבי מנחם מענדל חן והר"י רפאלוביץ, והתפלאו מאוד מהראיה.

 

(ספר השיחות תרצ"א)

פרסום תגובה חדשה

test email