סיפורים קצרים על הרבי הרשב

הקראת כתבה
יום חמישי כ׳ מרחשון ה׳תשע״ה
"יהי רצון שאזכה להיראות אתם יחד לפני המשיח; ואז אוכל לומר, ראו גידולים שגידלתי"… (תורת שלום)
מאת מנחם זיגלבוים
חיות על קרחת היער

 

 

 

 

גילוי אלוקות באופן של נפלאות

את אמירת ה"המשך" הידוע – "יום טוב שחל להיות בשבת"-תרס"ו, קישר כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשנה זו דווקא עם "הקץ" שנמצא בכמה ספרים על השנה ההיא…

(שיחת אחש"פ התש"ל)

 

 

פירות טובים

באחת מהתוועדויותיו של הרבי הרש"ב, קם לפתע הרבי ויצא בריקוד עם ה"תמימים", תלמידי ישיבתו "תומכי תמימים". לאחר מכן התיישב על מקומו ואמר:

"יהי רצון שאזכה להיראות אתם יחד לפני המשיח; ואז אוכל לומר, ראו גידולים שגידלתי"…

(תורת שלום)

 

 

בניגוניו של הרבי

באחד הימים נעמד כ"ק אדמו"ר הרש"ב מלא קומתו ואמר:

"כולנו חסידי חב"ד צריכים לתת שבח והודיה להשם יתברך על זכות ההתקשרות עם הרבי, שעל ידי זה מקושרים אנו באין סוף של חכמה דאצילות, ובניגוניו של הרבי – רבנו הזקן – נלך לקבל את פני משיח צדקנו".

(ספר השיחות קיץ הש"ת ש"פ פנחס)

 

 

מדמעה לתקווה

אודות עריכת הסדר בבית כ"ק אדמו"ר הרש"ב, סיפר בנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ:

"האמירה הלבבית וקול התחנונים בשעת אמירת "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך", שאינם רוצים לדעת אותך, עוררו את הלב. והמילים "כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו", הביאו לדמעות לבביות, אבל מיד נשמעה הקריאה הלבבית פנימית, "לשנה הבאה בירושלים!"…"

(ספר השיחות תש"א)

 

 

געגועים

סח כ"ק רבי שלום דובער, אדמו"ר הרש"ב:

"כשמשיח יבא במהרה בימינו אמן, יתגעגעו כולם לימי הגלות. או-אז יחרה מדוע לא עסקו "בעבודה". אז יחושו את הכאב הגדול שבהעדר העבודה. כעת ימי הגלות – הם ימי העבודה להתכונן לקראת ביאת המשיח במהרה בימינו אמן".

(היום יום)

 

 

מסירות נפש ואהבה

בערב ראש השנה שנת תרל"ח, סיפר רבי שלום דובער, כ"ק אדמו"ר הרש"ב לבנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ, את שסיפר לו אביו רבי שמואל, כ"ק אדמו"ר מהר"ש:

"כשנשמת רבנו הזקן היתה צריכה לרדת למטה, אמרו לה שלבד זאת שיהיה לה גילוי עצם הנשמה למטה, הנה נוסף על כך תופיע בתור המנהיג הראשון של סדר נשיאי חב"ד, ושעל ידי העבודה במסירות נפש והאהבה וקירוב שיהיה לה לישראל יזכו בני ישראל לגילוי משיח צדקנו".

(ספר השיחות תש"א)

 

פרסום תגובה חדשה

test email