הרב דוד כפלין שליח הרבי מופת לרבים

הקראת כתבה
יום רביעי י״ב כסלו ה׳תשע״ה
אין זה סוד ששליחי חב"ד המפוזרים בכל העולם הם הקומנדו של הרבי להפוך את העולם ולעשותו דירה לה' בתחתונים בעבודה של מסירות נפש שאין לה אח ורע. השאלה היא, מה מביא בחור צעיר לתעצומות נפש כאלה, כאשר הוא עוזב את ארצו ואת מולדתו ונוסע הרחק מהחממה הביתית שלו למקום לא ידוע ופועל שם במלוא המרץ?
מאת שולמית שמידע
אדם נותן כסף לילדים

אין זה סוד ששליחי חב"ד המפוזרים בכל העולם הם הקומנדו של הרבי להפוך את העולם ולעשותו דירה לה' בתחתונים בעבודה של מסירות נפש שאין לה אח ורע.

      

מה מביא בחור צעיר לתעצומות נפש כאלה?

מה מביא בחור צעיר לתעצומות נפש, כאשר הוא עוזב את ארצו ואת מולדתו ונוסע הרחק מהחממה הביתית שלו למקום לא ידוע ופועל שם במלוא המרץ?

הרב דודי כפלין מספר, שבהיותו ב"קבוצה" היה להם שעון מעורר, ובו קטעים מדברי הרבי הצועק: "הפוך את העולם היום"! בעקבות זאת, הוא ישב עם חברו לדון בעניין, איך הופכים את העולם. ומכאן ועד לשליחות הדרך קצרה.

יציאה לשליחות באי קוזומל שבמקסיקו

יום אחד הגיע איש עסקים שסיפר על האי קוזומל שבמקסיקו, שבו חיים כמאה יהודים ודרכו עוברים עשרות אלפי מטיילים יהודים המגיעים לשיט בחופי קוזומל. הוא ועוד חברים מחליטים לדבר עם הרב יוסקה מייזליש שליח הרבי במקסיקו, והרב יוסקה מייזליש אומר, מכיון שבדורנו צריך לבזבז את האוצרות, הוא מוכן לעזור להם לפתוח בית חב"ד. וללא היסוס כתבו החברים מכתב לרבי באגרות קודש לקבלת ברכה ונסעו לבדוק את המקום. ומיד שכרו מקום, הקימו מסעדה כשרה, לימדו ילדים וחגגו עם התיירים היהודים את החגים.

ההתחלה היתה קשה ביותר בעקבות "שפעת החזירים" שפרצה במקום, דבר שגרם להברחת אנשים מן המקום וכמובן שלא היו תיירים. כך ישבו הבחורים שבוע אחר שבוע באפס פעולה ולאחר כחודש כתבו לרבי באמצעות האגרות קודש, ותשובת הרבי היתה במכתב מענה של הרבי לרב הרשברג שהיה הרב הראשי במקסיקו. לאחר שהציעו לרב הרשברג להיות רב ראשי באנגליה, הוא שאל את הרבי אם לקבל את ההצעה, והרבי ענה לו, אמנם באנגליה יש הרבה אנשים, אבל עבודה מתוך מנוחה. ואין התכלית של רב ולא של אף יהודי לעבוד מתוך מנוחה. יש להעדיף את מקסיקו ששם לעבודה איכות וחשיבות גדולה יותר.

הרב כפלין מוסר נפשו לשליחות ללא חת

הרב כפלין אומר, שאין מה לפחד מה יגידו… צריך למסור לעולם את כל דברי הרבי בשלימות בגלוי ללא חת. שהרבי הוא מלך המשיח, שהוא חי וקיים ויש להכריז יחי המלך, וש770 הוא בית רבינו שבבבל. ומדגיש שדוקא זה מקור הצלחת בית חבד בקוזומל שעליו מתנוסס דגל משיח הגדול ביותר בעולם. ועשרות אלפי מטיילים מקבלים מידע זה בשמחה. וכבר מהם נעשו הרבה שליחים בארץ ובעולם. העולם מוכן! זוהי המהפכה שהרבי חולל בעולם! זהו ה"רבה לושן".

סיפור מרתק על הרב הרשברג

שאלתי את עצמי, אומר הרב כפלין, מה גורם לשליחים הצעירים שלא ראו את הרבי מעולם, לקחת סיכונים בגוף ובממון, ולפני כמה חודשים שאל אותי איש עסקים שאלה דומה, איך יש לכם מרץ כזה ורצון עז להצליח. ואז סיפרתי לא את הסיפור על הרב הרשברג שהיה חסיד מקושר לרבי.

לרב מרדכי הרשברג היו קשרים עם העולם הערבי, והרבי השתמש בו להרבה שליחויות ובהם השליחות להצלת ילדי טהרן. היה זה בשנת תשל"ט שנה לאחר המהפכה של חומייני שר"י באירן, שאז תפשו את כל עובדי שגרירות ארצות הברית כבני ערובה. כל הפעולות לשחרר אותם נכשלו. לבסוף בסיוע האו"ם הותר לאנשי דת לבקר את הכלואים. הרבי בחר ברב הרשברג להצטרף לאנשי דת אלה, ואף שהרבה רבנים הזהירו אותו שיש סכנה בדבר, הוא סמך על הרבי שאמר לו שלא יחשוש, ולא עוד אלא שביקש ממנו להראות את גאון יעקב ולהדליק נרות חנוכה בשגרירות. הרב הרשברג לא הבין מה עניין נרות חנוכה, שהרי היה זה חודשיים לפני חנוכה, והוא גם חשב שיש שם רק יהודי אחד.

אלא שהנסיעה נדחתה והמשלחת הגיעה לאירן יומיים לפני חנוכה. וכמו שהרבי ביקש הרב הרשברג הלך לשגרירות להדלקת נרות חנוכה, ומצא שם למעלה מחמישים עובדי השגרירות ובתוכם ששה יהודים ששרו ורקדו סביב החנוכיה, ושמחתם לא ידעה גבולות למרות הנוכחות של חיילים אירנים חמושים מסביבם הוא הודיע ליהודים שהרבי שלח אותו והוא דואג להם.

לאחר מכן התבקש הרב הרשברג לבוא להתפלל יחד עם כל המשלחת של אנשי הדת בכיכר המרכזית בטהרן. המשלחת של נוצרים ומוסלמים כמאתים איש היו על הבמה עם חומייני שר"י ומיליון מוסלמים מילאו את הכיכר. כולם השתחוו ורק הרב מרדכי הרשברג היהודי שליח הרבי לא כרע ולא השתחווה. לאחר מכן הגיעו אליו שוטרים ואמרו לו, שחומייני שר"י רוצה לדבר אתו. מפחיד, אך הוא זכר שהוא בשליחות הרבי והרבי אמר שאין מה לחשוש. חומייני שר"י שאל, למה לא השתחוית? והוא ענה: יהודים משתחוים רק בבית המקדש, לא הבנתי את השפה ולא ידעתי מה לעשות. חומייני שר"י אמר שהוא מעריך את אומץ לבו. לאחר מכן הרב הרשברג ביקש פגישה עם חומייני שר"י וביקש ממנו הבטחה שיגן על כל היהודים ואכן קיבל.

כאשר איש העסקים שמע את הסיפור של הרב כפלין הוא אמר: אתם החב"דניקים בלתי מנוצחים.

והוסיף הרב כפלין ואמר, עלינו להמשיך ולהתקדם עד לתכלית! עד להתגלות! עד לגאולה האמיתית והשלימה!

פרסום תגובה חדשה

test email