פרשת מקץ – משמעות המילה "קץ"

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ו כסלו ה׳תשע״ה
כמו בכל פרשה כך גם בפרשת מקץ, שם הפרשה, שמשמעותו כפולה, כולל בתוכו את כל ענייני הפרשה.
מאת נעמה טוכפלד
שמיים ורודים

 

קץ זה סוף או התחלה? מצד אחד: הפרוש המילולי מצביע על סיום. סוף. מצד שני, קץ, הבא מן המילה קצה – מעלה אפשרות של שני קצוות. קצה יכול להיות גם התחלה  השאלה הזו העסיקה את המפרשים ולא סתם:

 

לדעת אבן-עזרא, 'קץ' יכול להיות לא רק סוף אלא גם התחלה, שכן 'קץ' הוא מלשון קצה, הקצה הראשון או האחרון. לפי פירוש זה, "מקץ שנתיים ימים" יכול להתפרש גם כתחילת השנתיים. כלומר, בתחילת השנתיים חלם פרעה את חלומו, אחר-כך חלפו שנתיים, ואז באו שבע שנות השבע וכו'.

 

אולם רש"י שולל פירוש זה ומפרש: "ויהי מקץ, כתרגומו: מסוף. וכל לשון קץ – סוף הוא". כלומר, על-פי פירוש רש"י, חלפו שנתיים לאחר שחרורו של שר המשקים מבית-הסוהר, ובסוף השנתיים הללו אירעו חלומות פרעה.

 

מה בכלל משנה לרש"י ואבן עזרא מהו קץ, סוף או התחלה? ואיך זה קשור לפרשה?

 

מסבירה תורת החסידות כי שם הפרשה כולל בתוכה את כל ענייניה ומלמד אותנו משהו שהוא גם מעבר לסיפור היסטורי מעניין. יש פה הוראה לחיינו הנוכחיים.

 

האירוע שעליו מדובר בתחילת הפרשה – "מקץ" הוא אותו חלום שחלם שר המשקים ובגינו הושלך לכלא. יוסף, שפותר לו נכונה את החלום נחלץ מבית האסורים במהלך אלוקי מופלא ומבעד רצוע הופך להיות שליט בבית פרעה עד שלא ירים איש את רגלו במצריים ללא ידיעתו ואישורו של יוסף- כדברי פרעה.

 

יוסף גם מופקד להיות המשביר לכל מצריים בעת ההיא, הרעב הגדול ששלט בעולם, ובעזרת חוכמה ותושיה הוא מצליח לשמור את מצריים ככלכלה משגשגת גם בשנות רעב קשות.

 

וכאן אנו מגיעים לנקודה שב"מקץ":

 

שני הפירושים הללו במילה 'קץ' מבטאים את המשמעות הכפולה שיש בה. מצד אחד, זה הזמן הקשה ביותר בשנות מאסרו של יוסף, שהרי סוף המאסר הוא נקודת הזמן הארוכה ביותר שישב בכלא. מצד שני זה בדיוק הזמן של קץ מאסרו והתחלת גאולתו.

 

הלימוד שלנו מכאן הוא לימינו אלו: אנו נמצאים בקץ הגלות הנוכחית – וכפי שרואים, מצד אחד זה הזמן הקשה ביותר בכל תקופת הגלות, וכפתגם הידוע, שלפני עלות השחר החושך מגיע לשיאו. מצד שני, דווקא בסוף הגלות מתחיל להתנוצץ אור הגאולה, ועצם ההתנוצצות הזאת מעניקה טעם של גאולה עוד כאשר שרויים בתוך ימי הגלות.

 

ישנו גם פירוש עמוק וקבלי יותר למילה הזאת : קץ:

 

פירוש אחד – "קץ דשמאלא", כלומר, סוף מידת הדין והגבורה, שהרי ידוע שמידת הגבורה, שממנה נובעים קשיים מסומלת בצד שמאל, וממנה יונקת ה'סטרא-אחרא' (הצד שהפוך לקדושה). ופירוש שני – "קץ הימין" ביטוי שלמשל אומרים בקדיש: "ויעמוד לגורלו לקץ הימין"- פירוש אחד הוא כמו קץ הימים, כלומר אחרית הדורות, תחיית המתים, אך הקבלה מדברת על צד ימין, תחילת שלטונו של צד הקדושה, המאופיין במידת החסד והרחמים  – כלומר, תחילת תקופה חדשה, הזמן שבו מתחילה לשלוט מידת החסד והגילוי, שמחזקת את אור הקדושה ומסלקת לגמרי את הרע.

 

ושני הפירושים הללו קשורים למעשה זה בזה: על-ידי בירור וזיכוך 'קץ השמאל', זוכים ל'קץ הימין', בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו, בקרוב ממש.

 

שבת שלום!

 

פרסום תגובה חדשה

test email