למה התנגד הגאון מוילנא לפגוש את רבי מנחם מענדל מויטבסק ורבי שניאור זלמן מלאדי?

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ד טבת ה׳תשע״ה
הם שלחו אגרת לרבי שמואל כדי שיעזור להם להיפגש עם הגאון מוילנא ולפרוש לפניו את דרך החסידות, מתוך נכונות לשמוע טענותיו ואחת ולתמיד לישר את ההדורים ולסיים את הויכוח המר. ואמנם רבי שמואל הסכים ברצון, ורק ביקש שהענין ישאר בחשאיות לטובת הענין ולהצלחתו.
החיות בקושי נראים

 

 

שני עוברי אורח מגיעים לוילנא

כאשר שני עוברי אורח מגיעים בבגדים מרופטים ופנים רכות ומיוזעות לעיר הגדולה וילנא הלמודה בעוברי אורח, ברור שלא ימשכו תשומת לב. אולם כאשר מתברר שאינם באים לחפש איזו אכסניא כשאר עוברי אורח, אלא מגיעים ישר לגאון המופלג רבי שמואל אב בית דין של קהילת וילנא, הרי שכל מי שרואה אותם מופתע, ובפרט כאשר הגאון רבי שמואל בכבודו ובעצמו יוצא לקבל אותם בסבר פנים יפות כאורחים נכבדים, ומגיש להם כיבוד והם מסתודדים ביניהם בחדרו, בודאי שיעוררו סקרנות רבה.

 

שני עוברי אורח אלה שהגיעו לוילנא הלוא הם רבי מנחם מענדל מויטבסק מן התלמידים הנבחרים של הרב המגיד שזכה לראות את הבעל שם טוב, ותלמידו רבי שניאור זלמן מלאדי צעיר התלמידים של הרב המגיד שלימים הפך לאדמו”ר הזקן מייסד תנועת חב"ד.

 

לשם מה הם מגיעים לוילנא?

לשם מה הגיעו הצדיק רבי מנחם מענדל מויטבסק בלויית תלמידו רבי שניאור זלמן מלאדי לעיר וילנא מקום מבצרם של המתנגדים?…

 

לאחר הסתלקותו של הרב המגיד המשיכו המתנגדים לרדוף את החסידים שהתפשטו למקומות רבים ביתר שאת וביתר עז, עד שהגיע הדבר למצב של פיקוח נפש. לכן החליטו רבי מנחם מענדל מויטבסק ורבי שניאור זלמן מלאדי, שהיו עדיין צעירים לימים, שהדרך הטובה ביותר היא להגיע אל מי שעומד בראש המתנגדים הלוא הוא הגאון רבי אליהו מווילנא, בתקוה לפרוש לפניו את טהרת  שיטתם וקדושתה, ולשכנעו לבטל את התנגדותו לחסידים. לשם כך שלחו אגרת לרבי שמואל כדי שיעזור להם להיפגש עם הגאון מוילנא ולפרוש לפניו את דרך החסידות, מתוך נכונות לשמוע טענותיו ואחת ולתמיד לישר את ההדורים ולסיים את הויכוח המר. ואמנם רבי שמואל הסכים ברצון, ורק ביקש שהענין ישאר בחשאיות לטובת הענין ולהצלחתו.

 

למה התנגד הגאון מוילנא לפגוש את ראשי החסידים?

ואכן שני הצדיקים רבי מנחם מענדל מויטבסק ןרבי שניאור זלמן מלאדי הגיעו לאחר פגישתם עם רבי שמואל לביתו של הגאון מווילנא. ואף נקשו על דלתו, אלא שהגאון מוילנא לא רצה לפתוח דלתו להם. השנים ניסו בשנית וגם בפעם השניה לא אוה הגאון מוילנא לפתוח להם דלת ביתו. עד כדי כך התנגד הגאון מוילנא שאפילו כאשר נכבדי הקהילה ניסו לשכנעו, שכדאי הדבר ושבודאי הגאון ינצח את החסידים ואז יהיה סוף לחסידות, לא נענה הגאון מוילנא. וכאשר גבר הלחץ על הגאון מוילנא נטש ביתו באישון לילה למקום מסתור לא נודע.

 

הצדיקים רבי מנחם מענדל מויטבסק ורבי שניאור זלמן מלאדי ראו בכך אות לקטרוג שמיימי והצטערו על כך צער רב.

 

אולם רבי מנחם מענדל מויטבסק ורבי שניאור זלמן מלאדי המשיכו בדרכם להפיץ חסידות בכל עיר ומושב עד שהתפשטה החסידות, וכפי שעינינו רואות החסידות ניצחה וכבשה את העולם.  

 

פרסום תגובה חדשה

test email