מהי חזרה בתשובה?

הקראת כתבה
יום שני י״א ניסן ה׳תשע״ה
חזרה בתשובה היא תהליך עמוק בנפש האדם הגורם למהפך עצום בחייו. ובדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה אנו עדים לתהליך מדהים של חזרה בתשובה ההולך וגובר ומתעצם.
מאת שולמית שמידע
נהר כחול

 

 

חזרה בתשובה היא תהליך עמוק בנפש האדם הגורם למהפך עצום בחייו. ובדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה אנו עדים לתהליך מדהים של חזרה בתשובה ההולך וגובר ומתעצם.

 

 

מהי חזרה בתשובה?

חזרה בתשובה היא שיבה וחזרה לעצמי, ל"אני" המקורי הפנימי שלי, לנפש האלוקית שבי שכולה טוב, וכמו שאנו אומרים בברכות השחר: "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא". חזרה בתשובה היא התשוקה לחקור בעומק מהו הרצון האמיתי החבוי בתוכי, אותו רצון החפץ ביקרי ודואג שלא אחמיץ את חיי. היא השאיפה ליצור הרמוניה בין גופי לנשמתי, ביני לבין הזולת וביני לבין העולם תוך בניית קשר אמיץ וחזק ביני לבין בוראי.

 

אדם הוא נזר הבריאה, ופשיטא שנשמתו ירדה לעולם והתלבשה בגוף לתכלית חשובה. שם למעלה קודם ירידתה לעולם, זכתה הנשמה לתענוג נפלא בהיותה קרובה לאלוקים אולם בחסד ולא בזכות. בירידתה לעולם הזה והתלבשותה בגוף התרחקה הנשמה ממקורה, כי הגוף והעולם החומריים מחשיכים את אורה, עד ששכחה את מקום מוצאה. וכל תכלית עבודתה בעולם הזה הוא לשוב למקורה, כשהיא מלובשת בגוף דוקא. כך היא זוכה לקרבה אלוקית בזכות ולא בחסד.

 

ואמנם חזרה בתשובה היא תהליך שיבה לאלוקים, תהליך תמידי שאין לו סוף, תהליך של עלייה מחיל אל חיל כל הזמן. ומכיון שכל נשמה היא פרט ב"כנסת ישראל" הרי כאשר כל הפרטים חוזרים בתשובה, זה גורם התקדמות לעולם כולו. כך חוזר העולם למקורו וראשיתו, לעולם שכולו טוב.

 

הדרך לחזרה בתשובה ושכרה

בורא עולם, גם לאחר שהוריד את הנשמות לעולם הזה לא עזבן, וברוב חסדו נתן להן הוראות עבודה במתן תורה. התורה כוללת "מצוות לא עשה" שמרחיקות אותנו מן הרע ו"מצוות עשה" שמקרבות אותנו אל הטוב המוחלט. ואכן התורה היא תורת אמת ותורת חיים המדריכה אותנו בהוראות מפורטות על כל צעד ושעל בחיינו ללכת בדרכי השם, הוראות המסייעות לנו לשפר את חיינו ואת מידותינו, ועל ידן אנו מתקרבים לבורא עולם מתכללים בו ומתאחדים אתו.

 

חזרה בתשובה שייכת לכל אדם אף לצדיקים, ובמיוחד למי שהעווה את דרכו. כדי לחזור בתשובה צריך רצון חזק, כושר התבוננות עמוק, לימוד רב והדרכה צמודה בחינת "עשה לך רב". ההתחלה עשויה להיות קשה, כי היא דורשת מסירות נפש של שינוי טבע והרגלים, אולם לפום צערא אגרא (לפי המאמץ השכר).

 

ואכן בעל תשובה זוכה להתחבר למקור השפע והברכה, לאין סוף, לאביו שבשמיים, למקור ושורש נשמתו. הוא זוכה לאהבת ה', אהבת ישראל, אהבת התורה, והעיקר לאהבת עצמו עד ששום דבר אינו מפחיד אותו, כי שום דבר רע לא יכול לשלוט בו, בהיותו מחובר לבורא עולם השליט העליון שבצילו הוא חוסה. ועל ידי כך הוא זוכה לחוש בתענוג נפלא ובשלוה נפשית שלא ידע כמותה.

 

בסופו של דבר כולם יעשו תשובה ולא ידח ממנו נידח, וכבר הובטחנו שישראל עושים תשובה ומיד הם נגאלים.

פרסום תגובה חדשה

test email