פרשת וישב – חלומות שוא ידברו או חלומות נבואה הם?

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ב כסלו ה׳תשע״ו
פרשת וישב מספרת על חלומות יוסף. בדרך כלל חלומות שוא ידברו, אולם יש חלומות שהם חלומות נבואה כמו חלומותיו של יוסף. בכל זאת גם בהם היו דברים בטלים.
מאת נעמה טוכפלד
עננים מזג אוויר שטוף שמש שוחים

 

 

אין חלום בלא דברים בטלים

קרה לכם פעם שהתעוררתם מחלום והרגשתם שזה חלום אמיתי לגמרי?… שהיה קשה לכם לכמה רגעים להבין אם המציאות היא חלום או החלום הוא המציאות?…

אז הנה יוסף…

כשהוא חלם אם החלום המפורסם והסנסציוני בו "והנה השמש והירח ואחד-עשר כוכבים משתחווים לי" כלומר – אחיו, אביו ואימו משתחווים לו, ידע מיד כי החלום יתגשם. הוא יהיה מלך וכולם ישתחוו לו. אך כשסיפר את דבר החלום לאביו יעקב – גער בו אביו והוסיף כי אמו רחל כבר מתה, אם כן, איך יתכן הדבר?

אך, מסתבר כי יעקב, שמידתו היא מידת אמת, ידע היטב כי החלום אמת וכי התגשמותו תקרה ולפי לשון הכתוב: "ואביו שמר את הדבר בליבו" אומר על כך רש"י – היה ממתין ומצפה מתי יבוא.

מוזר, יעקב אבינו מצפה להתגשמות חלום שתוכנו הרגיז אותו ושמשמעותו שהוא, אשתו וכל בניו ישתחוו לבנו יוסף?

יתכן לחשוב, שעל פי אמרת חז"ל, "אין חלום בלא דברים בטלים", אולי יעקב סבר שהחלום הוא סתם חלום וציפה להתבטלותו, אם כך, המשמעות היא שהחלום לא יתקיים. אולם לא לכך כיוון רש"י.

לפי רש"י, שיעקב ידע כי החלום יתגשם גם יתגשם, וקיווה לכך בכל ליבו. אלא שהחלק בו רחל שכבר נפטרה תבוא להשתחוות ליוסף, הוא החלק של "דברים בטלים" בחלום, ואולי כמוהו גם חלקו של יעקב כמי שאמור להשתחוות לבנו.

אבל באמת עיקר החלום הוא שיוסף יהיה למלך. זהו החלק האמיתי של החלום, ולכך חיכה ציפה וקיווה יעקב בליבו.

 

חלום יוסף התגשם

מה מספר לנו החלום הזה?

יוסף – מסמל את עם ישראל, ככתוב: "נוהג כצאן יוסף". ייחודו של יוסף היה בכך, שגם כשירד למצרים, ומעבד נחות ומושפל נתעלה מעלה מעלה לדרגה של המשנה למלך, אשר בלעדיו "לא ירים איש את ידו ורגלו בכל ארץ מצרים"- היה דבק באלוקות ולא שכח מאיפה בא. גם כשלרגע היה נדמה כי החל "לסלסל בשערותיו" ולעוף על עצמו – טוב, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה… לכן הקב"ה שלח לו רמז דק שיתעשת! ומאותו הרגע, יוסף מהווה דוגמא ומופת לביזנס מן, או מגה טייקון, שחולש על הארץ החזקה בעולם העתיק והוא אדם מאמין, ומסור לאלוקיו. אינו מתבייש לא בדתו ולא במוצאו, ומצליח.

ואכן, החלום התגשם.

 

חלום יוסף יתגשם בשלימות בגאולה

אך, למעשה אומרת תורת החסידות, לא רק להתגשמות נקודתית זו של החלום ציפה יעקב. ידוע כי מזרעו של יוסף יצא משיח – "משיח בן יוסף" שבא כהכנה וכהקדמה ל"משיח בן דוד". יעקב ציפה לרגע שבו תקופת הגאולה תתחיל בפועל ממש.

נכון שזה נשמע מוזר, לא ממש מסתדר עם ההגיון והמציאות, בדיוק כמו חלום. אך העובדה כי החלום התגשם בפועל במצרים, מעידה גם על התגשמותו המלאה בגאולה האמיתית והשלימה.

ציפייה זו של יעקב אבינו מעניקה כוח לכל יהודי בכל משך זמן הגלות להיות 'ממתין ומצפה': מתי יבוא משיח-צדקנו לגאול את ישראל. וכל-שכן בזמן הזה, כשעומדים על סף הגאולה, שאז הוא אמיתות המצב של "ממתין ומצפה מתי יבוא". ותיכף ומיד מתגלה "אורו של משיח", באופן שכל אחד ואחד רואה זאת בעיניו, ובאה הגאולה האמיתית והשלמה, תיכף ומיד- ממש!

 

(מבוסס על שיחה מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר  "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לה, עמ' 156)

פרסום תגובה חדשה

test email