זה הזמן להפיץ שבע מצוות בני נח

הקראת כתבה
יום שישי כ״ב כסלו ה׳תשע״ו
זה הזמן להפיץ שבע מצוות בני נח. חסידי חב"ד כבר התחילו קמפיינים כאלה בכמה שכונות ערביות בעבר בהצלחה רבה, ושליחי חב"ד בעולם עוסקים בזה במקומות שליחותם.
מצוות

 

 

ארץ ישראל נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם

הרבי כבר אמר וחזר והדגיש שארץ ישראל כנחלת עולם שייכת לעם ישראל (עם עולם) מא-ל עולם, ושאסור לשאת ולתת עם גויים על כך, אלא לבוא ולהסביר להם עניין זה שהוא על פי תורה, ורק כאשר באים בגאון יעקב ולא בדרך של התרפסות העולם יבין ויקבל את זה.   

 

הפצת שבע מצוות בני נח

עם זאת הדגיש הרבי שיש ללמוד שבע מצוות בני נח אותן נתן הקב"ה לאומות העולם במעמד הר סיני כדי ללמד גויים שבע מצוות אלה. וכמו שפסק הרמב"ם – לכוף כל באי עולם לקיים את שבע המצוות שנצטוו בני נח.

שבע מצוות בני נח (חלקם לפי סדר האל"ף בי"ת)

א – אבר מן החי – האיסור לאכול אבר מבעל חיים קודם מותו.

ב – ברכת ה' –  האיסור לקלל את הבורא.

ג – גזל – איסור גזל.

ד – דינים – החובה להעמיד בתי משפט כדי לשפוט בני אדם משפט צדק.

וכמו כן, קיום שלוש המצוות עליהן נאמר "יהרג ואל יעבור":

איסור עבודה זרה

איסור גילוי עריות

איסור שפיכות דמים  

 

לימוד מצוות אלה הם הכנה לגאולה כחלק מתיקון העולם במלכות ש-די.

 

חסידי חב"ד נרתמו להפצת שבע המצוות

חסידי חב"ד כבר התחילו קמפיינים כאלה בכמה שכונות ערביות בעבר בהצלחה רבה, ושליחי חב"ד בעולם עוסקים בזה במקומות שליחותם. ולאחרונה היה כבר כינוס ברחבת המשביר לצרכן הישן ברחוב קינג ג'ורג' שבירושלים, שבמהלכו אף נאם סגן השר לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא, שהבטיח לסייע בקיום פרויקט זה.

ואכן, זה הזמן לעסוק בזה ביתר שאת וביתר עז כדי להיאבק בגל הטרור הנוכחי. אין טוב מאשר הסברה בדרכי שלום ודרכי נועם לעודד את אהבת האדם, האיסור לרצוח הרצון לחיות בשלום.

פרסום תגובה חדשה

test email