פרשת בהר – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שלישי ב׳ אייר ה׳תשע״ו
פרשת "בהר" עוסקת במצוות חשובות הדואגות לחלשים ואף נותנת שנת מנוחה לאדמה. היא פותחת במצוות שמיטה ויובל ומסיימת בקדושת השבת והמקדש.
טבע

א. דיני שביתת הקרקע בישראל בשנת השמיטה (כ"ה, א'-ז').

ב. דיני שנת היובל: (שם, ח'-כ"ד).

1) שביתת הקרקעות בישראל.

2) החזרת השדות לבעליהם הראשונים שמכרו אותם.

3) שחרור העבדים העבריים.

ג. דיני גאולת הקרקע מאת הקונה לפני שנת היובל (שם, כ"ה-כ"ח).

ד. דיני היובל במכירת בתים ובענין ערי הלויים (שם, כ"ט-ל"ד).

ה. מצוות צדקה וחסד לעניים שמכרו את אחוזתם (שם, ל"ה-ל"ח).

ו. דיני עניים שמכרו עצמם לעבדים לישראל (שם, ל"ט-מ"ו).

ז. דיני האיש שמכר עצמו לנכרי – הצלת נפשות! (שם, מ"ז- נ"ה).

ח. אזהרות נוספות על אסור עבודה זרה, על שמירת השבת ועל כבוד המקדש (כ"ו, א'-ב').

פרסום תגובה חדשה

test email