פרשת נשא – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום רביעי י׳ אייר ה׳תשע״ו
פרשת נשא שמייחדת מקום וחשיבות רבה לקרבנות הנשיאים, עוסקת גם בפרשת נזיר, פרשת סוטה, ברכת כהנים ועוד.
טבע

 

א. מפקד בני גרשון מגיל 30 עד 50, תפקידם ועבודתם המיוחדת בנשיאת יריעות המשכן (ד', כ"א-כ"ח).

 

ב. מפקד בני מררי מגיל 30 עד 50, עבודתם המיוחדת בנשיאת קרשי המשכן ועמודיו ואדניו (שם, כ"ט- ל"ג).

 

ג. מספר כל צבא העבודה של הלויים: 8580 (שם, ל"ד- מ"ט).

 

ד. קדושת המחנות – שילוח מחוץ למחנה "כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" (ה', א'-ד').

 

ה. דיני גזילה ותיקונה על ידי וידוי והשבת קרן עם תוספת חומש, בצרוף קרבן אשם (שם, ה'-י').

 

ו. דיני אשה סוטה (שם, י"א-ל"א).

 

ז. דיני נזיר (ו', א'-כ"א).

 

ח. ברכת הכהנים (שם, כ"ב־כ"ז).

 

ט. מתנות הנשיאים ביום חנוכת המזבח: 6 עגלות צב ו-12 בקר להסעת חלקי המשכן הכבדים על ידי בני גרשון ובני מררי (ז, א'-י"א).

 

י. פירוט הקרבנות והמתנות של 12 הנשיאים – נשיא אחד ליום – ב-12 סעיפים שוים (שם, י"ב-פ"ג).

 

יא. סכום כללי של כל קרבנות הנשיאים ומתנותיהם (שם, פ"ד- פ"ט).

פרסום תגובה חדשה

test email