פרשת בהעלותך – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום רביעי י״א אייר ה׳תשע״ו
פרשת בהעלותך עוסקת במצות הדלקת המנורה במשכן. בטהרת הלויים והכנתם לעבודת המשכן. בצבא העבודה של הלויים. בקרבן פסח ראשון במדבר ועוד.
טבע

 

א. מצות הדלקת המנורה במשכן על ידי אהרן הכהן (ח', א'-ד').

 

ב. טהרת הלויים והקדשתם לעבודת המשכן (שם, ה'־כ"ב).

 

ג. צבא העבודה של הלויים (שם, כ"ג-כ"ו).

 

ד. קרבן פסח ראשון במדבר (ט', א'-ה').

 

ה. דיני פסח שני (שם, ו'-י"ד).

 

ו. הענן על המשכן: סימן לזמן נסיעה וחניה במדבר (שם, ט"ו-כ"ג).

 

ז. שתי חצוצרות כסף שימשו לצרכים שונים (י', א'-י').

 

ח. לאחר כשנה של שהות בהר סיני עזבו בני ישראל את הר סיני ונסעו לפי הסדר שנקבע (שם, י"א-כ"ח).

 

ט. הזמנה ליתרו ומשפחתו להצטרף למחנה ישראל (שם, כ"ט- ל"ב).

 

י. "ויהי בנסוע הארון… ובנוחו יאמר…" (שם, ל"ג־ל"ד).

 

יא. פרשת המתאוננים וסופה תבערה; פרשת בשר תאוה וסופה קברות התאוה  (י"א, א'־ט"ו).

 

יב. מינוי שבעים איש מזקני ישראל לעזרתו של משה (שם, ט"ז-ל"ה).

 

יג. החטא של מרים בלשון הרע וענשה (י"ב, א'-ט"ז),

פרסום תגובה חדשה

test email