פרשת מסעי – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שלישי י״ז אייר ה׳תשע״ו
פרשת מסעי עוסקת במקומות חנייתם של בני ישראל במדבר, במצוות ירושת הארץ, בערי מקלט, בדין בת יורשת נחלה ועוד.
טבע

א. המקומות בהן נסעו וחנו בני ישראל. מרעמסס במצרים עד ערבות מואב שעל ירדן יריחו (לג, א-מט).

1) פתיחה: אלה מסעי… (שם א-ב).

2) המסע מרעמסס לים סוף ומים סוף לסיני (שם ג-טו).

3) המסע ממדבר סיני עד הר ההר (שם, טז-לז).

4) מות אהרון והמלחמה עם מלך ערד (שם, לח-מ).

5) המסע מהר ההר עד ערבות מואב (שם, מא-מט).

ב. מצוות ירושת הארץ וההוראה לעקור ממנה עבודה זרה (שם, נ-נו).

ג. מפת ארץ כנען לגבולותיה והוראות חלוקתה לתשעת המטות וחצי בלבד (לד, א-טו)

[שני הפסוקים האחרונים מהוים תזכורת שראובן גד וחצי מנשה כבר קיבלו נחלתם בעבר הירדן המזרחי (שם, יד-טו)]

ד. שמות נשיאי השבטים שתפקידם לחלק את הארץ (שם, טז-כט).

ה. הציווי להקדיש ארבעים ושמונה ערים ומגרשיהן ללויים (לה, א-ח).

ו. תפקידם של שש ערי המקלט (שם, ט-לד).

1) שש ערי מקלט למכה נפש בשגגה (שם, ט-טו).

2) דינו של רוצח במזיד (שם, טז-כא).

3) הגנת רוצח בשגגה מפני גואל הדם (שם, כב-כט).

4) עוד דינים על רוצח במזיד ורוצח בשגגה (שם, ל-לד)

ז. נישואי בת יורשת נחלה (פרק לו).

1) תלונת משפחת בני גלעד (לו, א-ד).

2) הגבלת אפשרות נישואיהן של בנות צלפחד, כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה (שם, ה-ט).

3) נישואי בנות צלפחד עם בני דודיהן (שם, י-יב).

4) סיום הספר: אלה המצוות והמשפטים… (שם, יג).

פרסום תגובה חדשה

test email