כיבוד ההורים של הרבי כילד

הקראת כתבה
יום ראשון י״ג סיון ה׳תשע״ו
עוד בהיותו ילד כיבד הרבי את הוריו בצורה מיוחדת. אחד הדברים הנפלאים שיש ללמוד ממנו, כיצד הפנה להם את פניו ולא את גבו, ומכיון שלא רצה שירגישו בדבר עשה זאת בתחבולות.
הכוכב בעל שש הקצות

 

 

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה (ישעיה יא, א)

הרבי מליובאויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסהן, נולד לאביו הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן, ולאימו הרבנית מרת חנה, בי"א בניסן תרס"ב בעיר ניקוליב שבדרום אוקראינה.

רבי לוי יצחק, אביו של הרבי, היה בן אחר בן לכבוד קדושת אדמו"ר ה"צמח צדק" (נכדו של אדמו"ר הזקן בעל התניא, מצאצאי המהר"ל מפראג שהיתה לו מגילת יוחסין עד הגאונים – צאצאי עזרא הסופר, שהיה מצאצאי דוד מלך ישראל) ומגדולי חסידיו של הרבי הרש"ב. אימו של הרבי, הרבנית חנה, הייתה בתו של הרב שלמה ינובסקי, רבה של ניקולייב.

ביום הולדתו של הרבי שלח הרבי הרש"ב שישה מברקים ובהם הוראות הקשורות לגידולו של התינוק.

כשהיה הרבי בן חמש שנים, עברה משפחתו לעיר יקטרינוסלב [כיום דנייפרופטרובסק] שם כיהן רבי לוי יצחק כרב העיר.

 

ישר יחזו פנימו

הרבנית חנה, אימו של הרבי, סיפרה כי מאז שהיה הרבי בן שלוש הקפיד שלא לצאת כשגבו מופנה אליה, ומגיל שלוש עשרה לא רצה שיידעו זאת ולכן התהלך מצד אחד של השולחן לצד אחר כאילו הוא מבקש ליישר את הכיסאות, וכך יצא מהחדר כשפניו מופנות אליה.

 

שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים (משלי ד, י)

יהודי ישיש, בן 97, בשם ר' ישעיה גרליק, סיפר לאחד משליחי חב"ד לניקולייב: בהיותי בן עשר, נערכה מסיבה לכבוד אביו של הרבי, רבי לוי יצחק – לפני שעזב את העיר. דבר אחד נחקק מאז בזכרוני, אני וחבריי הילדים התרוצצנו ושיחקנו כל הזמן יחד עם שני ילדיו של הרב [ישראל אריה-לייב ודובער הי"ד]. רק אחד מבניו של ר׳ לוי יצחק, הבן הבכור – הרבי – עמד כל השעות הארוכות שנמשכה ההתוועדות ליד אביו, והאזין לדברי התורה היוצאים מפיו.

 

מילה במילה

באחד הימים, כששהו אורחות במחיצתה של הרבנית חנה, ביקשה הרבנית להשתבח בבנה הרבי וקראה לו לבוא לחדר. כשנכנס לחדר, הושיטה לו הרבנית עיתון יומי בשפה הרוסית וביקשה שיקרא את המאמר הראשי שהשתרע על שני טורים ארוכים, ויחזור על מה שקרא. הרבי העיף מבט על המאמר ולאחר מכן חזר מילה במילה על הנאמר שם באוזני האורחות של אימו. כשסיים, חזר מיד לחדר תלמודו באין אומר ודברים.

 

פרסום תגובה חדשה

test email