הרבי מתקן עולם במלכות ש-ד-י

הקראת כתבה
יום שני כ״א סיון ה׳תשע״ו
כל מה שקורה בעולם זו הכל עבודתו של נשיא דורנו משיח צדקנו המתקן את העולם במלכות ש-ד-י.
מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
עץ

סיפר אחד המשתתפים במוצאי ל"ג בעומר בהתוועדות המיוחדת של ליל שישי ב-770 כפר חב"ד: גדלתי בבית ללא שום סממנים של תורה ומצוות. בהיותי בצבא, נתן לי פעם חבדניק תמונה של הרבי עם י"ב הפסוקים. בתחילה סירבתי לקחת, מה אני צריך את זה, אבל הוא שיכנע אותי שזה יביא ברכה, ולבסוף הסכמתי, ושמתי זאת יחד עם תעודת החוגר שלי. תפקידי בצבא הוא מפקד צוללת בחיל הים. פעם אחת נקלענו לסערה גדולה באמצע הים, והצוללת לא הצליחה להיחלץ מן המערבולת. חששנו שהנה ח"ו אנו טובעים ללא שום מוצא. ואז נתקלתי לפתע בתמונת הרבי שאצלי. הסתכלתי בתמונה במבט חזק, וביקשתי כי יציל אותנו מטביעה. ולפתע, תוך דקות ספורות חלפה הסערה כאילו לא הייתה, והים שקט לגמרי.

בפעם נוספת היינו בתוך הצוללת אי שם במעמקי האוקיינוס, כשלפתע הקיפו אותנו משלושת הצדדים שלוש צוללות רוסיות. היינו כבר בטוחים שהן הולכות להטביע אותנו ללא שום אפשרות להינצל. שוב נזכרתי בתמונה, ופניתי אל הרבי בתחינה שיצילנו. ואז, ללא שום הסבר, עזבו אותנו הצוללות ופנו לדרכם.

בפעם השלישית היינו במשימה מודיעינית חסוי', שאינני יכול לפרט אותה. ברגע מסוים הי' נדמה לנו שאין שום סיכוי להינצל, וכבר נפרדנו במחשבה מכל יקירינו. שוב נזכרתי בתמונת הרבי, ביקשתי, אפילו החלטתי להתחיל קצת להתקרב יותר ליהדות. ואכן, הסכנה חלפה.

בעקבות זה התחלתי אכן להתקרב ליהדות. כמה פעמים נכנסתי להשלים מניין, מישהו נתן לי תפילין וניסיתי לקחת זאת עמי לצוללת. ואף נתפסתי וגזרו עלי ריתוק לבסיס בגלל זאת. אך בכלל התחלתי להתקרב קצת ליהדות.

השהות הממושכת בצוללת גרעינית פגעה בפוריות (לרוב המשרתים שם אין בכלל ילדים, ורק לאחרונה התקינו שם מגנים מפני קרינה שמועילים רק חלקית). היינו אצל טובי הרופאים הגדולים בעולם בשווייץ, ובעוד מקומות, והם אמרו שאין לנו שום סיכוי לילד משלנו. אך לא רצינו לוותר. לפני כשמונה עשרה שנה הביא אותי חבדניק ל-770 כאן בכפר חב"ד, כתבנו לרבי וקיבלנו כמה החלטות להתחזק בתורה ומצוות. והרבי כתב לנו באגרות-הקודש מזל טוב להולדת שלושה ילדים. הי' נדמה שאין אפשרות אפילו לילד אחד, והנה הרבי כותב על שלושה. אך כמובן, בדיוק כפי שהרבי אמר, באותה שנה נולדה לנו שלישי', שני בנים ובת. לצערנו הבת נפטרה אחרי משך זמן, אך שני הבנים חיים ב"ה היום ומקבלים חינוך דתי בישיבה. אחרי כמה שנים רצינו ילד נוסף, וכבר ידענו את הכתובת. הגענו שוב לכאן, ל-770, כתבנו וקיבלנו החלטות טובות, ואכן באותה שנה נולד לנו ילד נוסף, שהיום הוא כבר בן שבע. כבר כחמש עשרה שנה הנני משתתף בקביעות בשיעור של הרב ישבעם הלוי סגל ביום רביעי בלילה.

לצערי, אשתי טענה שאינה יכולה לעמוד בדרישות היהדות, ולפני כשלוש שנים התגרשנו. אך ביקשתי שתיתן לי את הילדים, כדי שיקבלו חינוך יהודי, והיא הסכימה. כך אני מגדל לבדי את שלושת ילדיי, ועוד שני ילדים מאומצים.

עבודתי הינה בחברה גדולה של הייטק בתל אביב. במשרדי ישנה כמובן תמונה גדולה של הרבי, כך שמאיזה צד שלא תסתכל, הרבי מביט עליך. כמו כן קבעתי בקירות קופות צדקה והכנסתי כמה מדפים עם ספרי קודש. למרות שרוב העובדים בהייטק עובדים מסביב לשעון שעות רבות, אני נמצא במשרד שעות מעטות בלבד, רק אחרי שגמרתי להוציא את הילדים למוסדות החינוך, להיות במקווה, ולהתפלל מילה במילה בבית מנחם או בשיכון חב"ד בלוד. אולם ב"ה התוצאות הן מעל ומעבר. אני נחשב מהעובדים המצטיינים ביותר של החברה, כיוון שהתפוקה היא הרבה יותר ממה שאחרים עושים בשעות רבות כל כך. היו שלושה סמנכ"לים שהתרו בי שוב ושוב וניסו להציק לי על מה שאני נמצא שעות כל כך מועטות בעבודה, למרות הטענה שאני מביא יותר הזמנות מכל השאר. אולם מלמעלה הביאו לכך ששלושתם פוטרו. אחד לא הצליח להביא כמעט הזמנות, והשנים האחרים נתפסו כשהם מנסים לעשות עסקות מתחת לשולחן עם חברות מתחרות. לפני ואחרי פסח עסקתי בביעור החמץ וכמעט לא הגעתי לעבודה. אך ברגע האחרון הגיעו הזמנות נוספות והשלימו את כל המכסה שהייתה חייב. אינני מזלזל חלילה בעבודה. אני משתדל לעשות כלים בטבע ככל יכולתי, אך לא על חשבון התפילה והטיפול בילדיי. והנני רואה במוחש ממש כיצד כאשר אתה עושה מה שהקב"ה רוצה ממך, הרי הוא עושה את כל מה שאתה צריך.

שוב ושוב רואים אנו כי הרבי מדריך מוליך ומכוון על כל צעד ושעל. הן את הפרט לחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות, והן את העולם כולו "לתקן עולם במלכות ש-ד-י". אולם פעולותיו של המלך המשיח נעשות בדרך כלל דווקא באופן של "עבודה בכח עצמו", כשנדמה כי הכל נעשה משיקולים טבעיים וסיבות טבעיות, אולם לאמיתו של דבר ניכר דווקא בזה עניינו של המלך המשיח. שלא זו בלבד שבכוחו לשבור את הטבע ולעשות ניסים גדולים, אלא הוא מוליך ומנהיג את הטבע עצמו, שהטבע עצמו יתנהל באופן שיוביל לטוב ולחיים מאושרים. וכך גם פעולותיו של המלך המשיח בעולם כולו, לתקן עולם במלכות ש-ד-י, נעשות בדרך כלל דווקא באופן כזה של "עבודה בכח עצמו". כשנדמה כאילו הכל מתנהל באופן טבעי ובאמצעיים פוליטיים ודיפלומטיים. אולם דווקא בזה ניכר באופן מיוחד פעולותיו של המלך המשיח. שמוליך ומנהיג את הטבע עצמו לתקן עולם במלכות ש-ד-י.

עומדים אנו נפעמים נוכח מה שמתרחש בעולם בימים אלו ממש. מהפכות המשנות את המשטר ואת כל צורת החיים של מיליונים רבים מאד של אומות העולם וגם של "בני דודנו" במדינות ערב. ענן עשן אופף את כל מה שמתרחש ואיש אינו יודע לאן מוליכים מהלכים אלו, והאם אכן הם יהיו לטובתם של ישראל. אולם לנו אין ספק בכך, גם אם ישנם חריקות פה ושם, שמה שקורה כאן במוחש ממש לנגד עינינו הוא, כפי שהרבי שליט"א מלמד אותנו להתייחס לזה במבט של גאולה – שאלו הן ממש פעולותיו של הרבי מלך המשיח בעולם המתקן את כל העולם במלכות ש-ד-י.

משטרים דיקטטוריים, שהסמל שלהם היא רוסי' של פעם, הופכים להיות דמוקרטיים, שהסמל שלהם היא המהפכה הצרפתית – התממשות ברורה של דברי הרבי (בדבר מלכות פרשת וישב, ועוד יותר בפרשת ויגש בסופה) המדגיש כי אמנם בעבר לחם רבינו הזקן נגד צרפת, והייתה זו קליפה קשה ביותר. אולם לאחר עבודתם של רבותינו נשיאינו עד עתה, וכיוון שאנו נמצאים כבר בזמן השיא לגאולה, לכן כבר נגמר הבירור של קליפת צרפת. ועתה ההנהגה של צרפת הולכת ומתפשטת לעומת ההנהגה של רוסי' שהולכת ונופלת. ולכן צרפת אותיות "פרצת" ובגימטרייא 770, ללמדנו שעתה גם התחתון ביותר הוא כמו העצם ממש.

בשיחות ג' תמוז תנש"א, משפטים תשנ"ב, תולדות תש"נ, ועוד כמה וכמה פעמים, מבאר הרבי שליט"א מי עשה את כל המהפכה האדירה ברוסי'. שהייתה זו מהפכה עולמית. ממצב של רוסיה הסובייטית, מעצמה עולמית אדירה בשם ברית המועצות, שכל העולם כולו רועד מפני', משטר של דיכוי שאינו מאפשר לאיש לצאת משם, ואינו מאפשר ליהודים לקיים תורה ומצוות, משטר שחרט על דגלו לא רק את המלחמה נגד הפצת היהדות והחסידות, אלא את ה"אתאיזם", את הכפירה ח"ו בבורא העולם ומנהיגו – למצב הפוך לגמרי של החלפת המשטר, למשטר שחותר לצדק ליושר ולשלום (שוב, גם אם עדיין ישנם חריקות פה ושם, משום שעדיין איננו רואים את הגאולה ממש, אבל הכיוון הוא בהחלט כזה) על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו, ומאפשר ואף עוזר ליהודים לקיים את התורה והמצוות בהידור, וכן לצאת משם לארץ הקודש ולמדינות אחרות ללא שום הגבלות. כל מהפיכה עולמית זו, אומר הרבי, אינה אלא פעולתו של הרבי, של "כ"ק מו"ח אדמו"ר", ובמיוחד "כפי שהוא באופן שלאחר ההסתלקות". פעולה שהתחילה במאבק נגד משטר זה מיד בתחילתו, על ידי הרבי באמצעות שלוחיו בחשאי ובמסירות נפש ללא חשבונות. הם הקימו חדרים, ישיבות, שיעורי תורה, בתי כנסת ולהבדיל מקוואות, ועודדו יהודים לשמור את השבת ואת הכשרות ולתת חינוך יהודי לילדיהם וכו'. מאבק זה נמשך שנים ארוכות בתנאים איומים ובמסירות נפש מופלאה. כתוצאה ממאבק זה נאסר אז הרבי הריי"צ והי' בסכנת חיים מוחשית, עד הגאולה שהתחילה בג' תמוז ובי"ב-י"ג תמוז. ומאז המשיכו הפעולות שם בחשאי ובמסירות נפש. ופעולות אלו של הרבי הם אלו ששינו את המצב אט אט, עד שעתה הסתיימו בניצחון מוחלט בכך שהמשטר התחלף לגמרי.

ומדגיש הרבי כי למרות שלכאורה לא רואים כיצד הרבי פעל כאן להפלת המשטר הקודם ולכינונו של משטר חדש, אלא הייתה זו פעולה של העם שהתקומם על השחיתות שהייתה במשטר הקודם וכו' – הרי אדרבה, דווקא בכך רואים את עומק פעולתו של הרבי. כי פעולתו של הרבי היא דווקא באופן שהדבר לא בא רק מלמעלה, על ידי הרבי בכוחו האלוקי, שאז התחתון מצד עצמו עדיין לא השתנה באמת. אלא על ידי התחתון עצמו מצדו הוא, שהוא עצמו מגיע למסקנה שהמצב הקודם לא ייתכן וחייבים לשנותו. ולכן הוא עצמו בכח עצמו משנה את המצב ואת המשטר. דווקא בזה שהתחתון מצד עצמו מגיע למסקנה זו, ללא שמישהו דיבר אתו ושכנע אותו, בכך דווקא רואים את כוחו האלוקי הבלתי מוגבל של המלך המשיח, שפעולותיו בעולם הם כל כך בעומק, עד שהתחתון מצד עצמו מגיע למסקנות הנכונות ועושה מצד עצמו את השינוי הנדרש. וזו גם הסיבה, אומר הרבי, מדוע הדבר לקח זמן כה רב, יותר מששים שנה מאז המאסר והגאולה בג' תמוז ובי"ב-י"ג תמוז, והרי כל כך הרבה ייסורים היו בדרך – כי הכוונה היא לעשות שינוי מוחלט בעולם, שגם התחתון שאין תחתון למטה הימנו, גם הוא יגיע למסקנה, ומצד עצמו דווקא, לנהוג כפי שצריך להיות על פי רצון ה'. ולכן לקח כל כך הרבה זמן, עד שהתחתון יגיע מצד עצמו למסקנות הנכונות ויפעל בהתאם.

אבל צריך לזכור ולדעת, מדגיש הרבי, שכל זה אינו אלא תוצאה והמשך של פעולות המלך המשיח בעולם. ודווקא בזה שלא רואים לכאורה בגלוי שהוא עושה זאת, דווקא בזה ניכרת עומק הפעולה שלו, שהתחתון כאילו מצד עצמו מגיע למסקנה זו ונוהג כך. וזהו תוכנה של פרשת משפטים והחידוש שלה, ההמשך וההוספה של פעולת התורה בעולם, "ואלה מוסיף על הראשונים" – שלא רק "הראשונים מסיני", אותם דברים שרואים בגלוי שהם הגיעו אך ורק מסיני. אלא "אף אלו מסיני", נתינת התורה מסיני פועלת כל כך חזק בעולם, שגם העולם מצד עצמו מגיע כאילו לבד לאותם מסקנות המתחייבות מן התורה. וכך כל השינויים שקורים בעולם בהמשך לאותה מהפכה ברוסי' – פירוק הנשק, סיום "המלחמה הקרה" ומרוץ החימוש המטורף שהי' בין המעצמות, חתירה בכל העולם לסיום עידן המלחמות ושיתוף פעולה ועזרה הדדית בין כל האומות לטובת כולם – כל זה אינו אלא תוצאה מפעולתו של "נשיא דורנו משיח צדקנו" (כן, אלה המילים בשיחה!).

וההוכחה לכך, אומר הרבי, שהרי השכל האנושי מבין בפשטות שמלחמות מביאות הרס וחורבן לכולם, גם למנצחים, וכולם סובלים מזה. וטוב היה לכולם לשתף פעולה ולעזור זה לזה במקום להשקיע בנשק הרסני ובמלחמות. ובכל זאת מתנהלות מלחמות אלפי שנים בעולם, ואף אחד לא מגיע למסקנה הפשוטה להפסיק את המלחמות ולהתחיל בשיתוף פעולה ובאחדות לטובת כולם. מה קרה עתה שפתאום כולם 'קיבלו שכל' ומתחילים לחתור לשלום ואחדות ושיתוף פעולה – אין זאת אלא שזוהי פעולתו של המלך המשיח, הפוסק ומכריז כי הגיע זמן הגאולה. וכן זו תוצאה מפעולתם של הרבנים ופוסקי ההלכות שפסקו כי הגיע זמן הגאולה וכי ישנו "בחזקת שהוא משיח", ועד "הרי זה משיח בוודאי". וזה פעל כה חזק בעולם, עד שהעולם עצמו מבין כי צריך לנהוג כך גם ללא שדיברו אתו בכלל.

וכפי שרואים זאת, אומר הרבי, גם בכך שהדבר קורה דווקא בעירו של נשיא הדור, שכל מנהיגי האומות (כולל מנהיג ארצות הברית, שבא מעיר הבירה וושינגטון לניו יורק לשם כך) באים לשם כדי להכריז ולהחליט על כך. שהדבר נעשה בבניין האו"ם, שעל כותל הבניין כתוב "וכתתו חרבותם לאתים". שכל הארגון שהוקם כדי לפתור את הסכסוכים בין האומות בדרכי שלום, הוקם בסמיכות לבואו של נשיא דורנו לחצי כדור התחתון. שבניין האו"ם, המורה על הביסוס של הארגון, נבנה בשנת תשי"א, כשהתחילה תקופה חדשה בנשיאותו של נשיא הדור. שפגישת ראשי המדינות והחלטה והכרזה זו מתקיימים דווקא בחודש שבט, בסמיכות ליו"ד-י"א שבט וקרוב לסיומו של החודש. ודווקא אחרי שעברו ארבעים ושתים שנים לנשיאות, שאז מוכנים להיכנס לארץ, כמו אחרי ארבעים ושנים המסעות במדבר.

כל מה שנכתב עד כאן הם דברי הרבי ממש. דברים שגם החסידים הקיצוניים ביותר לא היו מעיזים אפילו לחשוב כך – והרבי אומר זאת במפורש ללא שום הסתייגות. כן, כך ממש. כל מה שקורה בעולם זו הכל עבודתו של נשיא דורנו משיח צדקנו המתקן את העולם במלכות ש-ד-י.

ואם לא די בכל זה, הרי גם העיתוי מוציא אותנו ממש מן הכלים: המהפכה בתוניס התחילה בדיוק ביו"ד שבט, אחרי מלאת ששים שנה לנשיאות (והרי הוזכרו לעיל דברי הרבי אודות המהפכה ברוסי' אחרי יותר משישים שנה). במצרים פורצות המהומות בדיוק בימים בהם נאמרת השיחה בדבר מלכות פרשת משפטים, בכ"ו שבט והלאה. התפטרותו של מובארק במצרים היא "ממש במקרה" בדיוק בז' אדר ראשון, כשהרבי מדגיש בדבר מלכות את העובדה שלידת משה רבינו היא יום ההולדת של כל עם ישראל ולכן מזלם גובר ועוזר להם, ודווקא באופן של בתוך העולם. ומיד לאחר מכן מתחילות המהומות בסורי' בתימן ובדרום סודאן ואף באירן וכו'. והעולם מתאחד יותר ויותר (שוב, גם אם יש חריקות פה ושם) לפירוק הנשק המסוכן של אירן. רואים במוחש ממש את התממשות דברי הרבי שהמלך המשיח פועל בעולם לתקן את העולם כולו.

כשרואים את כל זה, מתגברת גם בנו, בתחתון מצד עצמו, התחושה כי הרבי מלך המשיח שליט"א הופך את העולם לקראת הגאולה. וזה דורש מאתנו קודם כל להכיר בנסים ולהודות ולהלל לה' ולמלכו משיחו שליט"א על כל זה. וכמובן זה מביא אותנו להכרה פי כמה וכמה עד כמה חשוב עכשיו לעשות הכל, "כל אשר ביכולתכם", להביא את הגאולה בפועל ממש. ובפרט על ידי שיכירו ויידעו כל יושבי תבל כי הרבי שליט"א הוא הוא המלך המשיח והוא הוא מי שפועל את כל הנפלאות הללו. עד שכולם יכריזו לפניו מתוך שלום ואחדות ושמחה הכי גדולה – יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

 

פרסום תגובה חדשה

test email