לגמול לחייבים טובות למען שלום בית

הקראת כתבה
יום שני כ״ו תמוז ה׳תשע״ו
כשנסע מהעיירה לדרכו ונפרד מאבא, ראה הרב איך אבא מיהר אל העגלה שישב בה השליח ודבר־מה תחת בגדו. כשהתקרב למקום, הבחין שאבא נתן לו מטפחת של נשים ואמר: "הא לך מתנה בשביל אשתך ולא תמרר את חייך".
שלום בית בכח הרבי

 

ללמוד מגדולי ישראל השכנת שלום בית

 

בתחילה היה ה'חפץ חיים' – רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, נוסע בעצמו למכור את ספריו. מאוחר יותר היו שליחים שנסעו, מכרו את הספרים ונתנו לו את חלקו. גם אז מצבו הכלכלי היה דחוק. בספר 'כל כתבי החפץ חיים' מספר בנו הרב אריה לייב הכהן על מקרה מעניין:

 

"סיפר לי הרב מלוגא שבעיניו ראה איך שכבוד אבא חישב עם שליח אחד את חשבון הספרים, ולפי החשבון נשארו בידי השליח כמה מאות רוכלים שלא שילמם. טענתו הייתה שאשתו בעוכריו, כי היא רגזנית וכעסנית וקץ בחייו בגללה. אבא ויתר לו.

 

וכשנסע מהעיירה לדרכו ונפרד מאבא, ראה הרב איך אבא מיהר אל העגלה שישב בה השליח ודבר־מה תחת בגדו. כשהתקרב למקום, הבחין שאבא נתן לו מטפחת של נשים ואמר: "הא לך מתנה בשביל אשתך ולא תמרר את חייך".

 

פרסום תגובה חדשה

test email