בית יהודי הוא בית קדוש

הקראת כתבה
יום שני כ״ז תמוז ה׳תשע״ו
כשחושבים על האישה צריך תמיד לזכור שכל עם ישראל וכל יהודי בפרט, נקרא אישה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

איש ואישה משל להקב"ה ועם ישראל

במקומות רבים בתנ"ך מוזכר שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל הם בדוגמת איש ואישה.

לכן, כשחושבים על האישה צריך תמיד לזכור שכל עם ישראל וכל יהודי בפרט, נקרא אישה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

וכשמבקשים מהשם יתברך, שהוא – הקדוש ברוך הוא – יתנהג עם עם ישראל, שנקראים רעיתי, למלאות את משאלות לבבם לטובה, הרי ידוע שאתערותא דלעילא – התעוררות מלמעלה מהשמים – באה על ידי אתערותא דלתתא – התעוררות מלמטה – מצד האדם. לכן צריך גם להתנהג כך עם האישה, ובזכות התנהגות זו זוכה שיתמלאו משאלות לבו לטובה. כך אמרו חז"ל: "האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר (איוב ה, כד): 'וידעת כי שלום אהלך'".

לכל יהודי ייחוס לאבות ולאימהות

חוץ מהייחוס האישי של כל יהודי יש לכולנו ייחוס משותף. כולנו בני האבות אברהם יצחק ויעקב הקדושים, והאמהות שרה רבקה רחל ולאה הקדושים, עם כל המעלות המיוחדות שבאו לכל יהודי בתורשה. אם מסתכלים על בן־בת הזוג כעל בן ובת ישראל זה נותן הרגשה של כבוד וזהירות אחד כלפי השני.

פרסום תגובה חדשה

test email