אמירת מזמורי תהילים בכל יום – סגולה נפלאה

מוצאי שבת ח׳ כסלו ה׳תשע״ב
“אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון העולמים, ופועלים פעולתם בחסד וברחמים" (הצמח צדק).
כוכב

 

לו היינו יודעים מעלתם של פסוקי תהילים, לא היינו מפסיקים לומר אותם. באמירת פסוקי תהילים מעלות וסגולות רבות. הם מזככים את הנפש ומשפיעים ברכה גדולה בגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי. ועוד שבכוחם לבטל קטרוגים וגזירות קשות, כי במזמורי תהילים יש גם את מעלת התפילה וגם את מעלת התורה, ולא רק תפילה ותורה של יהודי רגיל אלא תפילה ותורה כתפילתו ותורתו של דוד מלך ישראל, לכן אנו אומרים ב”יהי רצון” שאחר תהילים – “שתהא נחשבת לנו אמירת מזמורי תהילים אלו, כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו"…

אדמו”ר הצמח צדק אמר: “אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון העולמים, ופועלים פעולתם בחסד וברחמים".

יש מעלה עצומה ונפלאה באמירת תהילים גם של אנשים פשוטים וכל יום הוא עת רצון לאמירת תהילים, אדמו”ר מהוריי”צ תיקן שכל יום אחר תפילת שחרית ובשבת ויום-טוב אחר תפילת מוסף – יאמרו תהלים לפי החלוקה החודשית, ואחר התהילים יאמרו קדיש יתום.

הבעש”ט תיקן לומר כל יום גם את מזמור התהילים המתאים למספר שנותיו. לדוגמא: מי שהוא בן שלוש עשרה שיאמר מזמור י"ד) . הרבי אומר: שזה שייך לכל אחד ואחת, גם ילדים קטנים שנכון לחנכם לומר את המזמור שלהם).

כמו כן, מנהג ישראל להתפלל לה' ולומר פרקי תהילים, כשיש בעיה של בריאות פרנסה וכיו"ב.

מצאת הכוכבים עד חצות הלילהאין אומרים תהילים.

בספר “היום יום” כותב הרבי על חשיבות אמירת תהילים כל יום ובשבת מברכים וחותם דבריו שאמירת תהילים משפיעה על האומר וגם על כל צאצאיו שיחיו.

 

,
עוד באותו נושא
תגובות / 3 תגובות

האם בשבת לאחר הדלקת הנרות האם בשבת לאחר הדלקת הנרות אסור לקרוא פרקי תהילים? ויש גם לחכות לאחר חצות? כי אם אפשר אשמח שתוסיפו במאמר על מנת שאוכל להפיץ בין חברות. מה עליי לקרוא בסיום ספר שלם לתהילים בשבת כקבוצת נשים כל אחת בביתה תודה
המזמורים שאומרים בכל יום ספר תהילים מחולק לימי השבוע או לימי החודש, ובכל ספר תהילים יש את החלוקה הזו. יש לומר את המזמורים המתאימים לכל יום בחודש - א' בחודש, ב' בחודש וכן הלאה. ובזמנים מיוחדים את המזמורים המתאימים לאותו יום בשבוע - יום ראשון, יום שני וכו'.
איזה מזמורים קוראים בכל יום? איזה מזמורים קוראים בכל יום?

פרסום תגובה חדשה

test email