באתי לגני ב

מאת:
כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו

תוכן:

"באתי לגני" הוא שמו של המאמר האחרון שכתב הרבי הריי"צ, ובעקבותיו אמר הרבי את המאמרים המסבירים את מאמר הרבי הריי"צ, שגם הם פותחים במילים "באתי לגני", ונתקבצו בספר שנקרא על שמם: "באתי לגני".

  • מאמרו של הרבי הריי''צ "המשך באתי לגני" ש"פ בא יו"ד שבט ה'תש"י (אותיות א-כ)
  • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשל"ה
  • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשל"ו (א)
  • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשל"ו (ב)
  • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשמ"ב