הרבי מלך המשיח

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:
תוכן העניינים

   

  הספר מסביר בצורה קלה וישרה שהרבי הוא מלך המשיח. מתאים אף לילדים כי כולו מנוקד.
   
  כידוע על פי תורה, בכל דור יש צדיק אחד שראוי להיות משיח.
   
  הרבי מליובאוויטש הוא מלך המשיח בהיותו הנשיא של הדור האחרון, צדיק הדור האחרון, משה רבינו של הדור האחרון. הרבי הוא גם נביא על פי תורה. הוא מסביר שאנו הדור האחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. הוא מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח ונביא הגאולה העתידה. הוא מנבא שהגאולה קרובה ומתאר כיצד תהיה הגאולה העתידה. נוסף על כך, הוא מלמד אותנו פנימיות התורה שהיא טעימה מתורתו של משיח. ומאחר שהמלך התמנה על ידי האחד יחיד ומיוחד, הקב"ה, נותרה לנו העבודה היחידה לקבל מלכותו עלינו, על ידי לימוד תורתו וקיום הוראותיו, המכינים אותנו לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. הסברים מפורטים לכל זה על פי תורה ראה בגוף הספר. 
   

   

 • אישים חשובים על גדולת הרבי
 • דורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה
 • הדמות של המלך המשיח
 • הרבי הוא מלך המשיח והוא גואלנו
 • הרבי מעיד על עצמו שהוא מלך המשיח
 • הרבי מלך ישראל חי וקיים
 • הרבי נביא הדור - נביא הגאולה
 • חסידות - פנימיות התורה
 • ידיעת האמת דורשת התבוננות
 • משיח נגלה נכסה ונגלה
 • עשו כל שביכולתכם
 • צדיק יסוד עולם
 • צפית לישועה?
 • קשה לקבל את בשורת הגאולה